กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @buynoww คลิกโทร 02-653-2050
Trip Highlight

กรุ๊ปล่องเรือแม่น้ำไรน์-โมเซล 9วัน 6คืน เดือนตุลาคม

 • ***ราคารวมตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมคณะ กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)***

 • นอนบนเรือล่องแม่น้ำ A-ROSA แบบ Premium all inclusive ชิลๆ ตลอด 5 คืนเต็ม

 • พักโรงแรม 4 หรือ เทียบเท่า ที่นครแฟรงค์เฟิร์ต 1 คืน

 • อาหารครบทุกมื้อตลอดการเดินทางล่องเรือแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม

 • ร้านอาหารบนฝั่ง (อาหารท้องถิ่น+อาหารจีน+อาหารไทย)

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน ดาวน์โหลดรายการ 

Frankfurt เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางที่สำคัญด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นเมืองที่มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะชั้นเลิศวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์มากมาย

Frankfurt ชมจตุรัสโรเมอร์


Cologne เป็นเมืองที่มีความเก่าเเก่อย่างมาของเยอรมนี โดยมันถูกสร้างโดยชาวโรมันมาตั้งเเต่สมัยปี ค.ศ. 50 ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำและเป็นศูนย์กลางของศิลปะเเละวัฒนธรรมในเขตลุ่มเเม่น้ำไรน์

Cologne ชมมหาวิหารโคโลจญ์


Cochem เป็นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่มีความสวยงามไม่เเพ้ที่อื่น ลักษณะและทำเลที่ตั้งของเมืองตลอดจนทิวทัศน์มีความคล้ายคลึงกับเมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelburg) ตัวเมืองประกอบด้วยอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของเเม่น้ำ Moselle ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเพราะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองลงมาเห็นทิวทัศน์ของเมืองด้านล่างได้ทั้งหมด

Cochem ล่องเรือแม่น้ำโมเซล


Trier เมืองนี้ได้รับอิทธิพลมาจากโรมันและตั้งอยู่ใจกลางหุบเขา Mosel

 Trier ล่องเรือแม่น้ำโมเซล


Koblenz เมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดินีโร ตัวเมืองตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือแม่โมเซลและแม่น้ำไรน์ และยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ค่อนข้างโดดเด่น

Koblenz ล่องเรือแม่น้ำโมเซล

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
0 October 24-31Oct 2020
(เลือกห้องพัก Category A)
TG920
23:45-06:15 +1
TG923
20:40-12:30 +1
ปกติ 118,000 บาท
115,000 THB
Early Bird
เต็ม
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ โทร. 02 653 2050 / อีเมล sales@buynoww.com / Line Official: @buynoww / Facebook: @ArosaTH

ล่องเรือแม่น้ำไรน์-โมเซล A-ROSA SILVA

Experience the Moselle

9 วัน 6 คืน ล่องเรือแม่น้ำโมเซล

Frankfurt – Cologne – Cochem – Zell – Bernkastel Kues –Trier Mehring – Koblenz – Cologne – Frankfurt


อาหารบุฟเฟต์บนเรือ A-ROSA River Cruises ฟิตเนส ห้องออกกำลังกายบนเรือ A-ROSA ห้อง Sauna บนเรือ A-ROSA

วันที่ 24 ตุลาคม 63 (1): สนามบินสุวรรณภูมิ, ประเทศไทย 

20:30 น. พบกันที่จุดนัดหมายและเช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.45 น. บินลัดฟ้าสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่  TG920

วันที่ 25 ตุลาคม 63 (2): แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) - โคโลญจน์ (Colonge) 

06:15 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต มุ่งหน้าสู่เมืองโคโลญจน์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น อิสระเดินเล่นชมเมืองโคโลญจน์ ก่อนเดินทางไปที่ท่าเรือ เตรียมเช็คอินกับเรือล่องแม่น้ำ A-ROSA SILVA

16:30 น. เรือ A-ROSA SILVA ถอนสมอจากท่าเรือเมืองโคโลญจน์ มุ่งหน้าสู่เมือง Cochem

วันที่ 26 ตุลาคม 63 (3): โคเคิ่ม (Cochem) - เซลล์ (Zell) 

09:00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคเคิ่ม (Cochem)

นำท่านเที่ยวชม ปราสาทเอลท์ส (Eltz Burg) ปราสาทเอลท์สเป็นปราสาทเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง มีสวยงามดั่งปราสาทในเทพนิยาย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขาหินท่ามกลางป่า Eltz ที่เขียวชอุ่ม และยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามาชมศิลปะภายในตัวปราสาท ให้ได้สัมผัสบรรยากาศความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรม

14:00 น. เรือ A-ROSA SILVA ถอนสมอจากท่าเรือเมือง Cochem มุ่งหน้าสู่เมือง Zell

19:00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเซลล์ (Zell)

วันที่ 27 ตุลาคม 63 (4): เซลล์ (Zell) - แบร์นคาสเต็ล (Bernkastel) 

02:00 น. เรือ A-ROSA SILVA ถอนสมอจากท่าเรือเมืองเซลล์ (Zell) มุ่งหน้าสู่เมืองแบร์นคาสเต็ล (Bernkastel)

08:00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองแบร์นคาสเต็ล (Bernkastel)

นำท่านเที่ยวชมเมืองแบร์นคาสเต็ล เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไร่องุ่นซึ่งอยู่ในหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนี

 • เที่ยวชม Marketplatz จตุรัสใจกลางเมือง
 • แวะถ่ายรูปบ้าน Spitzhauschen เป็นโครงสร้างบ้านแบบเก่าแก่ของเยอรมนี
 • ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ ได้รับการออกแบบในศิลปะแบบเรเนอซองส์
 • Graach Gate สร้างขึ้นในปี 1300
 • St. Nikolaus Hospital เป็นโรงพยาบาลเก่าแต่ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภณัฑ์จัดเก็บตำราหายากและเป็น wine cellar ขนาดใหญ่อีกแห่งของเมือง
 • เข้าชมพิพิธพัณฑ์ไวน์แห่งเมืองโมเซล พร้อมลิ้มลองไวน์ (Wine Tasting)

23:00 น. เรือ A-ROSA SILVA ถอนสมอออกจากท่าเรือเมือง Bernkastle-Kues มุ่งหน้าสู่เมืองเทรียร์ (Trier)

วันที่ 28 ตุลาคม 63 (5): เทรียร์ (Trier) 

06:00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ เมืองเทรียร์ (Trier)

นำท่านชมเมืองเทรียร์ (Trier) เมืองเก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจักรวรรดิโรมัน ถ่ายรูปกับมหาวิหารเทียร์ (Trier Cathedral) หรือ มหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ (Saint Peter Cathedral) เป็นหนึ่งในมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี 

18:30 น. เรือ A-ROSA SILVA ถอนสมอจากท่าเรือเมือง Trier มุ่งหน้าสู่เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz)

วันที่ 29 ตุลาคม 63 (6): โคเบลนซ์ (Koblenz) 

สนุกสนานอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย สัมผัสจุดบริการต่างๆ ภายในเรือ เช่น ฟิตเนส ห้องซาว์น่า หรือสปา

15:00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคเบลนซ์

นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) เป็นจุดเชื่อมต่อกันระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือแม่น้ำไรน์และแม่น้ำโมเซล มีสถานที่สำคัญที่เป็นจุดเด่นของเมืองคือ Deutsches Eck” อนุสาวรีย์จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 1 แห่งเยอรมนี (Kaiser Wilhelm I) ผู้รวมชาติเยอรมันขึ้นเป็นจักรวรรดิเยอรมันและเป็นพระประมุของค์แรกของเยอรมนีหลังการรวมชาติ

22:00 น. เรือ A-ROSA SILVA ถอนสมอจากท่าเรือเมืองโคเบลนซ์ มุ่งหน้าสู่เมืองโคโลญจน์

***คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายบนเรือสำราญ A-ROSA SILVA กรุณาเตรียมแพคกระเป๋าเดินทาง พร้อมที่จะวางไว้บริเวณหน้าห้องพักของท่านในวันรุ่งขึ้น

วันที่ 30 ตุลาคม 63 (7): โคโลญจน์ (Cologne) - แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) 

06:00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ จากนั้นทำการเช็คเอาท์ออกจากเรือ A-ROSA SILVA

รถโค้ชรอรับคณะที่ท่าเรือ และนำท่านเที่ยวชมเมืองโคโลญจน์ จากนั้นอิสระเดินชมเลือกซื้อสินค้าหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

กลางวัน  ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่มหานครแฟรงค์เฟิร์ต เที่ยวชมเมือง เที่ยวจัตุรัสโรเมอร์ Romerberg บริเวณที่ตั้งของศาลาว่าการกลางเมืองเก่า

ค่ำ ทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย และนำท่านเช็คอินเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม หรือเดินเล่นชมเมืองชมแสงสีเสียงยามราตรี

วันที่ 31 ตุลาคม 63 (8): แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ๊าท์จากที่พัก

นำท่านชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ตจากนั้นนำท่านสู่ย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัย มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นนำสมัย

กลางวัน ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยต่อ สมควรแก่เวลานำท่านกลับขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางไปยังสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

20:40 น. ออกเดินทางจากนครแฟรงค์เฟิร์ต สู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

วันที่ 1 พฤศจิกายน 63 (9): สนามบินสุวรรณภูมิ, ประเทศไทย 

12:30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


DECK PLAN A-ROSA SILVA

ผังเรือล่องแม่น้ำ A-ROSA SILVA


CABIN PLAN A-ROSA SILVA

A-ROSA SILVA Category A


A-ROSA SILVA Category C


A-ROSA SILVA Category D


เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน ดาวน์โหลดรายการ 

เงื่อนไขสินค้า

ล่องเรือแม่น้ำไรน์-โมเซล กับเรือ A-ROSA River Cruises

Experience the Moselle

9 วัน 6 คืน ล่องเรือแม่น้ำโมเซล

Frankfurt – Cologne – Cochem – Zell – Bernkastel Kues –Trier Mehring – Koblenz – Cologne – Frankfurt

 

อัตรา

ค่าเรือราคาสำหรับอย่างน้อย 20 ผู้ใหญ่

(ตุลาคม 2563)

Outside Cabin, Deck 1

Category A

Outside Cabin with

Juliette Balcony, Deck 2

Category C

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (พักห้องคู่) ท่านละ

118,000

128,000

ผู้ใหญ่ 1 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน(พักห้องคู่)

118,000

128,000

พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ

12,000

14,000

 

** บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การปรับราคาหากมีการปรับราคาน้ำมันและภาษีจากสายการบิน

ราคาที่แจ้งเป็นราคาน้ำมันและภาษีสายการบิน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 **

 

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่านใช้ห้องพักเป็น 2 ห้อง ซึ่งจะสะดวกกับท่านและคณะมากกว่า
 • ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะเพื่อการเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น และเมื่อออกตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และไม่สามารถขอเงินคืนใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินกำหนดสำหรับตั๋วหมู่คณะ

 

อัตรานี้รวม

 • ราคาดังกล่าวสำหรับการเดินทางอย่างน้อยพร้อมกันแบบผู้ใหญ่ 20 ท่าน กรณีคณะเดินทางผู้ใหญ่น้อยกว่า 20 ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาโดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนเดินทาง
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับกรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต แบบหมู่คณะ สายการบินไทยรวมน้ำหนักระเป๋าสายการบินกำหนด สำหรับโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถื
 • ขึ้นเครื่อง (Carry on) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศของสายการบินตามที่ระบุข้างต้น
 • ค่าเรือล่องแม่น้ำ(พักห้องคู่)เส้นทางดังกล่าว 5 คืน (ตามรายละเอียดที่ท่านเลือกพักและชำระตามเงื่อนไขราคา), ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืนบนฝั่งตามรายการหรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ, ค่าพาหนะหรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • เจ้าหน้าที่จากไทยคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขการท่องเที่ยวกำหนด
 • กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือล่องแม่น้ำ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเชงเก้นและหนังสือเดินทาง
 • ค่าตั๋วส่วนต่างกรณีผู้เดินทางประสงค์เดินทางด้วยชั้นธุรกิจ
 • ค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติมเพื่อใช้ยื่นวีซ่า หรือเพิ่มเติมจากที่การท่องเที่ยวกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เครื่องดื่มส่วนตัว, เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มิได้รวมอยู่ในราคาเรือ, ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่บริษัทจัดไว้บริการตามรายการ, ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าบริการห้อง SPA-ROSA

 

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 1. ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทางผู้เดินทางทุกท่านให้เจ้าหน้าที่หลังทำการจอง **หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 2. ชำระเงินมัดจำท่านละ 35,000 บาท (กรณีพักห้องคู่) ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยัน
 3. ชำระเงินมัดจำท่านละ50,000 บาท (กรณีพักห้องเดี่ยว) ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยัน  ***การจองจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินมัดจำตามเงื่อนไข
 4. ชำระเงินส่วนที่เหลือเต็มจำนวนไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง (เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ)

*ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ

 โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

 

เงื่อนไขกรณีขอยกเลิกการเดินทาง

* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

* ยกเลิก 119-90 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

* ยกเลิก 89-30 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำเต็มจำนวน

* ยกเลิก 29-8วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

***หากมีการยกเลิกการจองหลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฏเงื่อนไขของสถานทูต***

หมายเหตุ :

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

 

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน ดาวน์โหลดรายการ