11 เมษายน 2564 นั่งรถไฟเที่ยวสระบุรี 1 วัน

นั่งรถไฟสุดหรู “SRT Prestige” เที่ยวสระบุรี ดีต่อใจ ใกล้ชิดธรรมชาติ

เดินทาง วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 (มีกรุ๊ปเดียวเท่านั้น)

Trip Highlight
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟหรู  "SRT Prestige"  ขบวนชุดเกียรติยศรถไฟไทย (โบกี้เฉพาะคณะ)
 • เรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน กลุ่มชาวล้านนาที่อพยพมาจากเมืองเชียงแสน เมื่อประมาณ 200 ปีก่อน ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน
 • ชมเจดีย์ทรงไทย 5 ยอด และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร
 • ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่เขียวขจี น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
 • เครื่องดื่มเมนูซิกเนเจอร์จาก Café Laura Bar & Restaurant คาเฟ่สไตล์ยุโรป ท่ามกลางขุนเขา

ราคาพิเศษ:

 • Prestige Class 4,500. - บาท/ท่าน

 • Premier Class 4,900. - บาท/ท่าน

บรรยาย: ภาษาไทย / English
ระยะเวลา: 1 วัน

วันเดินทาง: วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

  

BOOKING

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ โทร. 02 653 2050 / อีเมล sales@buynoww.com / Line Official: @buynoww / Facebook: @buynowtravelworld

โปรแกรมการเดินทาง

05.45 น.       คณะพร้อมกันที่ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) เจ้าหน้าที่บริษัท บายนาว จำกัด คอยให้ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน พร้อมแจกชุดเพื่อสุขอนามัยของท่าน Travel Safety Kit ไว้สำหรับท่านละ 1 ชุด  หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยหรือถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

06.40 น.       รถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลำโพง) มุ่งหน้าสู่ จ. สระบุรี ด้วย รถไฟ SRT Prestige แบบที่นั่ง Premier Class และ Prestige Class สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาในเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) พร้อมบริการอาหารเช้าให้ท่าน

SRT Prestige รถ ครัวเย็น SRT Prestige ครัวร้อน

SRT Prestige

"ขบวนรถไฟที่ยกระดับเดินทางแบบใหม่กับรถพิเศษคือ รถไฟ SRT Prestige "ชุดเกียรติยศรถไฟไทย" รถไฟระดับเฟิร์สคลาส มีลักษณะต่างจากรถไฟทั่วไป คือ ขบวนรถนี้ดัดแปลงมาจากรถโดยสารปรับอากาศเจอาร์-เวสที่ญี่ปุ่นมอบให้ไทย ปรับแต่งเป็นชุดขบวนรถพิเศษเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว ประชุมสัมมนาย่อย ไปทุกจุดหมายปลายทางทั่วประเทศ SRT Prestige เป็นรถโดยสารชุดใหม่สีน้ำเงินคาดทอง ภายในตกแต่งด้วยวัสดุไม้และไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเหลืองทอง ทำให้ทั้งขบวนรถมีความแวววาวของสีทอง เบาะที่นั่งทำจากวัสดุที่ให้ความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง"

หมายเหตุ: ที่นั่งให้บริการแบบจองก่อนมีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อน

ที่นั่ง Prestige Class รถครัวเย็น (ยอดนิยม)

ที่นั่ง Premier Class รถครัวร้อน (luxury)

07.00 น.       บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และน้ำดื่ม ระหว่างทาง อิสระตามอัธยาศัยทัศนาทิวทัศน์สองข้างทาง และนี่คือเสน่ห์ของการนั่งรถไฟในระดับ See Level สังสรรค์กับเพื่อนร่วมทาง ครอบครัว หรือคนรักของท่านตามอัธยาศัย

09.09 น.       เดินทางถึง สถานีรถไฟสระบุรี รถตู้ปรับอากาศ (คันละ 8-10 ท่าน) รอรับท่านท่องเที่ยวเมืองสระบุรี

09.30 น.       นำท่านเดินทางสู่ หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน " ไทยวน " โดย รถตู้ปรับอากาศ

09.45 น.       นำท่านชม หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรีเกิดจากแรงบันดาลใจของอาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ที่ต้องการจะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน จึงได้เริ่มรวบรวมสถานที่และสิ่งของ อาทิ เรือนของเจ้าเมืองสระบุรี เรือนของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ เรือนของเสือคง โจรเลื่องชื่อในอดีตในจังหวัดสุพรรณบุรี ผ้าทอโบราณ เรือพื้นบ้านที่ใช้ลุ่มน้ำป่าสักและภาคกลางกว่า 20 ลำ เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มชาวล้านนาที่ถูกกวาดต้อนอพยพมาจากเมืองเชียงแสน เมื่อประมาณ 200 ปีที่แล้ว และอาจารย์ท่านยังได้จัดแสดงพื้นที่โดยรอบให้มีองค์ประกอบเหมือนบ้านที่อยู่อาศัยจริงๆ ทั้งประวัติและวิวัฒนาการ ความเป็นมาของชาวไทยวน วิถีชีวิต เอกลักษณ์ของชาวไทยวน การแต่งกาย ภาษาพูด อาหารการกิน วัฒนธรรมและประเพณี จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม การกินอาหารแบบขันโตก

หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี  หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี

                   ต่อมานำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเขาแก้ววรวิหารในอดีตบริเวณหน้าวัด เคยเป็นพลับพลาที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในคราวเสด็จประพาสหัวเมือง เนื่องจากมีบรรยากาศเงียบสงบ สวยงาม รวมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดเขาแก้ว และสถาปนาเป็นพระอารามหลวง ศิลปะที่โดดเด่นในวัดนี้ได้แก่เจดีย์ทรงไทย 5 ยอด ประกอบด้วยซุ้มจรนำ 4 ด้าน ภายในองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสาลีลิกธาตุและพระธาตุสาวก มีคำเล่าลือกันว่า วันดีคืนดีจะเห็นรัศมีดวงแก้วส่องสว่างบนยอดพระเจดีย์ พระปรางค์ 5 ยอด ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหอระฆังและเจดีย์องค์ใหญ่มี 3 มุข

วัดเขาแก้ววรวิหาร

10.45 น.       ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย โดย รถตู้ปรับอากาศ

11.45 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

13.00 น.       หลังจากอิ่มท้องแล้ว นำท่านชมความงดงามของ น้ำตกเจ็ดสาวน้อยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินํ้าตกเจ็ดสาวน้อย โดยได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ปีพ.ศ. 2559 ที่มาชื่อของ นํ้าตกเจ็ดสาวน้อย จะได้ชื่อมาจากหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของนํ้าตก ชื่อว่า บ้านเสาน้อย และได้สำรวจพบนํ้าตกเล็กๆ 7 ชั้น เลยได้ชื่อ นํ้าตกเจ็ดสาวน้อย ตั้งแต่นั้นมา

                   น้ำตกเจ็ดสาวน้อย นั้นเป็นน้ำตกเล็กๆ ไม่สูงมาก จะเป็นแก่งขนาดใหญ่ และมีน้ำสีเขียวใสๆ ใกล้ๆ จะมี สะพานดงพญาเย็น1 ที่มีไว้สำหรับเดินข้ามไปอีกฝั่งและ เป็นอีกจุดถ่ายรูปชิคๆ และอีกจุดคือ “ลานดูดาว” เป็นลานกางเต็นท์ ที่มี “ต้นดอกงิ้ว” ที่มีดอกสีแดง ร่วงโรยลงมาบนพื้นหญ้าสีเขียว ถือเป็นอีกจุดให้เก็บภาพสวยๆ อิสระให้ท่านถ่ายภาพ เดินเล่น ชมน้ำตก ตามอัธยาศัย (ให้เวลาเที่ยวชมประมาณ 30 นาที)

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

13.30 น.       นำท่านเดินทางสู่ Cafe Laura bar & restaurant โดย รถตู้ปรับอากาศ

14.00 น.       เดินทางถึง Café Laura Bar & Restaurantคาเฟ่สไตล์ยุโรปที่สวยงาม และหรูหรา ท่ามกลางขุนเขา การออกแบบร้านมีกลิ่นอายความเป็นยุโรป ตั้งแต่โซนด้านหน้าทางเข้าร้านที่มีการจัดสวนสวยสวนในสไตล์ยุโรปทอดยาวไปจนถึงตัวอาคาร มีการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับและวางทางเดินด้วยอิฐตัวหนอน ให้ความรู้สึกเหมือนมาเช็คอินที่นี่ที่เดียวก็เหมือนได้ไปเดินเที่ยวยุโรปเลยก็ว่าได้
(พร้อมเครื่องดื่มเมนูซิกเนเจอร์จากทางร้าน 1 แก้ว)

Cafe Laura

14.30 น.       นำท่านเดินทาง สู่ สถานีชุมทางแก่งคอย โดย รถตู้ปรับอากาศ

15.15 น.       รถตู้ปรับอากาศ นำส่งท่านที่สถานีชุมทางแก่งคอย เพื่อขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพฯ

15.30 น.       ขบวนรถไฟออกเดินทางจากสถานีชุมทางแก่งคอย สู่ กรุงเทพฯ ด้วย รถไฟ SRT Prestige สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมบริการอาหารว่างบนรถไฟ พร้อมเครื่องดื่ม ชา กาแฟ โกโก้ น้ำผลไม้ และน้ำดื่ม

18.40 น.       เดินทางถึง สถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลำโพง) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

__________จบรายการ__________

 

หมายเหตุ: รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่หรือเด็ก

ราคาต่อท่าน / บาท

ที่นั่ง Prestige Class (รถครัวเย็น) หมายเลข 21-45

ที่นั่ง Premier Class (รถครัวร้อน) หมายเลข 1-20

4,500. -

4,900. -

แผนผังที่นั่ง รถไฟ SRT Prestige

SRT Prestige รถ ครัวเย็น SRT Prestige ครัวร้อน

แผนผังที่นั่ง ครัวเย็น Prestige Class

แผนผังที่นั่ง ครัวร้อน Premier Class

หมายเหตุ: ที่นั่งให้บริการแบบจองก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อน รีบจองกันนะคะ ที่นั่งจำนวนจำกัด


เงื่อนไขการชำระเงิน

1. กรุณาชำระมัดจำ หลังจากที่ทำการจองภายใน 48 ชั่วโมง จึงจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ์

ที่นั่ง Prestige Class และ Premier Class มัดจำท่านละ 2,500 บาท

2. กรุณาชำระเงินยอดส่วนที่เหลือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ (22 มีนาคม 2564)

  

เงื่อนไขสินค้า

 อัตราค่าเดินทางนี้รวม

 • รถไฟ SRT Prestige ที่นั่ง Prestige Class & Premier Class เที่ยวไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – ชุมทางแก่งคอย
 • รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวใน จังหวัดสระบุรี ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี
 • บริการอาหารเช้าและอาหารว่างบนรถไฟ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวด/วัน
 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ พนักงาน คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว), ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)(กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 • ค่าทิปไกด์/หัวหน้าทัวร์ 100 บาท/ท่าน/วัน ทั้งนี้ตามความพึงพอใจของท่าน เป็นสินน้ำใจ


เงื่อนไขการชำระเงิน

1. กรุณาชำระมัดจำท่านละ 2,500 บาท หลังจากที่ทำการจองภายใน 48 ชั่วโมง จึงจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ์

2. กรุณาชำระเงินยอดส่วนที่เหลือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ (22 มีนาคม 2564)


การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 1. ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วันทำการ บริษัทฯคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน
 2. ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 15-29 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. ยกเลิก ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 5. ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้วซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันทีดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางตามจำนวนขั้นต่ำแต่ละรายการ หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนขั้นต่ำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วง New Normal

- มาตรการการให้บริการระหว่างเดินทางบนรถโดยสาร -

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางทางบริษัทฯจะทำการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าทุกท่าน
 2. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม.-คค (ทางบริษัทพิมพ์แบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่านเมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้จนท.บริการบนรถ)