กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @buynoww คลิกโทร 02-653-2050

ทัวร์รถไฟiาชบุรี1 วัน

วันเดียว ก็เที่ยวได้! นั่งรถไฟเที่ยวราชบุรี

นั่งรถไฟที่นั่งปรับอากาศชั้น 2 เที่ยว 1 วันดีๆกับชุมชนคนอาร์ต จ.ราชบุรี

Trip Highlight
 • นมัสการองค์ พระปฐมเจดีย์ ที่จังหวัดนครปฐม แวะช้อปปิ้งตลาดเช้า
 • ชมภาพเขียนฝาผนังอายุมากกว่า 250 ปี ณ วัดคงคาราม
 • ชมหนังใหญ่ศิลปะไทยขั้นสูง ณ วัดขนอนหนังใหญ่
 • ชมโบสถ์คริสต์ 100 ปี สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค
 • เถ้าฮงไถ่ โรงงานเซรามิกที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในราชบุรี
 • อุทยานหินเขางู เส้นทางเดินชมธรรมชาติ จุดเช็คอิน ถ่ายรูปสวย ยอดฮิต
 • พิเศษ! เครื่อมดื่มคลายร้อนที่คาเฟ่

ราคาพิเศษ: 1,490 บาท / ท่าน (จากปกติ 1,690 บาท) 

บรรยาย: ภาษาไทย / English
ระยะเวลา: 1 วัน

วันเดินทาง (ทุกวันอาทิตย์)

 • 21 กุมภาพันธ์ 2564 (รฟท. ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยว) 
 • 28 กุมภาพันธ์ 2564 (รฟท. ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยว) 
 • 7 มีนาคม 2564
 • 14 มีนาคม 2564
 • 21 มีนาคม 2564
 • 28 มีนาคม 2564
 • 18 เมษายน 2564
 • 25 เมษายน 2564
 • 16 พฤษภาคม 2564
 • 23 พฤษภาคม 2564
 • 30 พฤษภาคม 2564

*ออกเดินทางแบบหมู่คณะตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป โดย รถไฟที่นั่งปรับอากาศ + รถตู้ปรับอากาศ

จองทางไลน์ จองทางเฟสบุ๊คดาวน์โหลดรายการ

BOOKING

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ โทร. 02 653 2050 / อีเมล sales@buynoww.com / Line Official: @buynoww / Facebook: @buynowtravelworld

โปรแกรมการเดินทาง

05.45 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลำโพง) เจ้าหน้าที่คอยให้บริการต้อนรับท่าน

06.30 น. รถไฟออกเดินทางจาก สถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลำโพง) โดยขบวนรถพิเศษนำเที่ยว ขบวนที่ 909 (ไป) – 910 (กลับ)

07.40 น. ถึงสถานีนครปฐม นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการะบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก พร้อมชมความงดงาม กราบไหว้หลวงพ่อพระร่วง หรือ พระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานที่พระวิหารด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์แห่งนี้ (อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อของได้ 40 นาที)

องค์พระปฐมเจดีย์ สถานีรถไฟนครปฐม

08.20 น. รถไฟออกเดินทาง จากสถานีนครปฐม

08.33 น. ถึง สถานีชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จากนั้นบริการนำท่านเที่ยวภายในเมืองโอ่งมังกร ด้วยรถตู้ตลอดทั้งวัน

09.00 น. จุดท่องเที่ยวจุดแรกประจำวัน เริ่มต้นที่ วัดคงคาราม เป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนชาวไทย เชื้อสายมอญ สร้างขึ้นโดยพระยามอญ ซึ่งอพยพเข้ามาตามลำน้ำแม่กลองมา ตั้งถิ่นฐานอยู่เหนือเขตอำเภอโพธาราม สันนิษฐานกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเชื่อมต่อถึงธนบุรี ภายในวัดมีจุดที่น่าสนใจได้แก่ ภาพเขียนฝาผนังภายในอุโบสถ มีอายุไม่ต่ำกว่า 250 ปี ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือละเอียดอ่อน เหมือนถ่ายทอดจาก ต้นแบบที่มี ชีวิตจริงเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินตอนต้น โดยภาพเขียนนี้บรรยายถึงเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตอนมารผจญ ภาพพระพุทธเจ้า รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนปรากฎมาด้วย ไม่เพียงแค่นั้นภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวัตถุโบราณที่มีการถูกค้นพบในบริเวณชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและศึกษาอีกด้วย

Wat Khongkharam Wat Khongkharam

 

10.15 น. ไม่ไกลกันนักเราพาทุกท่านไปเที่ยว วัดขนอนหนังใหญ่ วัดชื่อดังที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.ราชบุรี ดังที่ปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัด วัดแห่งนี้มีความน่าสนใจในหลายสิ่งเป็นเพียงวัดเดียวที่ยังคงมีการอนุรักษ์หนังใหญ่ ซึ่งเป็น ศิลปะไทยชั้นสูง ที่หาดูได้ยากมาก วัดขนอน มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการอนุรักษ์หนังใหญ่ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2532 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์อุปถัมภกมรดกไทย ทรงเห็นคุณค่าในการแสดงและศิลปะในตัวหนังใหญ่  ทรงมีพระราชดำริให้ทางวัดช่วยอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้ง 313 ตัว และจัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้นแสดงแทน  โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับผิดชอบงานช่างจัดทำหนังใหญ่ทั้งหมด  ได้นำหนังใหญ่ชุดใหม่ที่สร้างนี้ทูลเกล้าถวาย เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2538 ณ โรงละครแห่งชาติ และทรงพระราชทานให้ทางวัดขนอนนำมาใช้ในการแสดงต่อไปหนังใหญ่วัดขนอน ได้รับรางวัลจากยูเนสโก (UNESCO) และได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรมในปัจจุบัน โดยเฉพาะทุกวันเสาร์ – อาทิตย์จะมีความพิเศษตรงที่จะมีตลาดด่านขนอน ที่ใช้พื้นที่ลานวัดจัดจำหน่ายสินค้าจากชาวบ้านและมีการแสดงมรหสพหนังใหญ่ที่มีเพียงวันเสาร์และอาทิตย์เพียงวันละรอบเท่านั้น

Wat Khanon Nang Yai Wat Khanon Nang Yai

Wat Khanon Nang Yai Wat Khanon Nang Yai

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเพลินดี ร้านอาหารและคาเฟ่บรรยากาศดีใกล้วัดขนอน

13.45 น. นำท่านชม โบสถ์วัดพระคริสต์หฤทัย วัดเพลง หรือ โบสถ์คริสต์ 100 ปี เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชนชาวคริสต์ในอำเภอบ้านเพลง ทั้งการสร้างโบสถ์และบูรณะซ่อมแซมก็มาจากการระดมเงินจากชาวบ้าน ตัวอาคารจะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค ที่เป็นโครงสร้างทรงสูง มียอดหอคอยทรงแหลมอยู่ด้านบน ลักษณะโครงเป็นแบบผนังรับน้ำหนักถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาเข็มไม้ผนังก่ออิฐฉาบปูน ตัวด้านนอกอาคารได้รับการตกแต่งด้วย กระจกสี (Stained Glass) แผ่นกระจกที่ได้รับการย้อมสี และเมื่อต้องกับแสง จะทำให้เห็นภาพสว่างไสว สีสันสวยงาม มักสร้างให้มีลวดลายต่างๆ หรือออกแบบให้เป็นภาพบุคคล นักบุญ และภาพเล่าเรื่องคริสต์ประวัติ ภาพเหล่านี้ล้วนมีความหมายลึกซึ้ง และแฝงไปด้วยระบบสัญลักษณ์จำนวนมาก ซึ่งมีกระจกสีบานหนึ่ง นำเข้ามาจากฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5 แสดงภาพ พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 หรือ “นักบุญหลุยส์ที่ 9” ในอาภรณ์แบบกษัตริย์ ทรงถือ “มงกุฎหนาม” อันเป็นประติมานวิทยาหรือสัญลักษณ์ที่สื่อว่า ทรงเป็นผู้อัญเชิญมงกุฎหนามของพระเยซูมาสู่ฝรั่งเศสนั่นเอง โดยบริเวณใต้ภาพมีข้อความระบุนามของพระสังฆราชหลุยส์ เวย์ ประมุขมิสซังสยามในเวลานั้น เป็นผู้บริจาคปัจจัยสร้างกระจกสีบานนี้ขึ้น เมื่อ ค.ศ. 1902

Wat Phra Christ Phra Haruthai

14.30 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เถ้าฮงไถ่ โรงงานเซรามิก ที่เก่าแก่ที่สุด อีกแห่งหนึ่งประจำเมืองราชบุรี แต่เดิมเป็นโรงงานผลิตโอ่งที่มีชื่อเสียง แต่เนื่องด้วยปัจจุบันเราจะพบเห็นบ้านเรือนที่ใช้โอ่งในการกักเก็บน้ำสำหรับบริโภคและการเกษตรน้อยลง โรงงานจึงปรับเปลี่ยนแบบให้สวยงาม และใช้สำหรับตกแต่งบ้านได้เพิ่มมากขึ้น มีการเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีคาเฟ่และเครื่องดื่มคอยบริการผู้มาเยือน มีวิวถ่ายรูปที่สวยงาม และแปลกใหม่ จึงได้รับความนิยมในการมาแวะเที่ยวจากนักท่องเที่ยวทั่วไปเป็นอย่างมาก

Tao Hong Tai Tao Hong Tai

15.20 น. จากนั้นนำท่านเข้าชม อุทยานหินเขางู จุดเช็คอิน ถ่ายรูปสวย ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่นชอบธรรมชาติ มีเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์ของแนวภูเขาหิน สระน้ำในขุมเหมืองเก่า มีปลาสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งปลาไทย ปลาเลี้ยง ที่ถูกนำมาปล่อยจนโตลำตัวขนาดใหญ่ และที่เป็นไฮไลท์คือ สะพานแขวน เป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติเลาะเลียบริมเขาที่สามารถเดินชมทัศนียภาพของภูเขาแบบใกล้ชิดไปจนถึงจุดศาลาชมวิวกลางหุบเขา อีกทั้งเขางูยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีชั้นยอด และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางธรณีวิทยาชั้นเยี่ยมของเมืองไทย

อุทยานหินเขางู แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญของไทยตั้งแต่สมัยต้น รัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นปูนที่มีคุณภาพดี ต่อมาทั้งภาครัฐและประชาชนได้เล็งเห็นถึงความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิประเทศ และวิวทิวทัศน์ อีกทั้งที่เขางูนี้ยังเป็นศาสนสถานอันเก่าแก่ จึงได้มีการยกเลิกสัมปทานการระเบิดและย่อยหินที่บริเวณนี้ไปหลังจากยกเลิกสัมปทาน เขางูกลายเป็นเหมืองร้าง และมีสภาพทรุดโทรม ทางจังหวัดราชบุรีจึงได้พัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดี ได้สร้างพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ เต็มพื้นที่หน้าผา สร้างจากการยิงแสงเลเซอร์ลงหน้าผาหิน ภายในอุทยานหินเขางูแห่งนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีอยู่หลายแห่ง ซึ่งจะเป็นถ้ำที่อยู่บนภูเขา ถ้ำฤๅษี ถ้ำฝาโถ ถ้ำจีน และ ถ้ำจาม

อุทยานหินเขางู 

16.30 น. เดินทางออกจากอุทยานหินเขางู กลับเข้าสู่ สถานีรถไฟราชบุรี

16.45 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟราชบุรี

17.12 น. รถไฟออกจาก สถานีรถไฟราชบุรี มุ่งหน้าสู่สถานีกรุงเทพฯ

19.25 น. เดินทางถึงสถานีกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

***จบรายการ***

จองทางไลน์ จองทางเฟสบุ๊คดาวน์โหลดรายการ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถไฟ แบบที่นั่งปรับอากาศ ชั้น 2 ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - สวนสนประดิพัทธ์ (จ.ประจวบคีรีขันธ์) คณะจะลงที่สถานีชุมทางหนองปลาดุก
 • รถตู้ ปรับอากาศ ท่องเที่ยวใน จังหวัดราชบุรี ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี
 • อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ตามรายการ 1 มื้อ
 • พิเศษ! เมนูเครื่องดื่มที่ร้านคาเฟ่ ท่านละ 1 แก้ว ตามรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวด
 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


เงื่อนไขการชำระเงิน กรุณาชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังทำการจอง


การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. คณะที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 5. ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


หมายเหตุ :

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 25 ท่านขึ้นไปถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด