ทัวร์รถไฟอยุธยา 1 วัน

วันเดียว ก็เที่ยวได้! นั่งรถไฟเที่ยวอยุธยา - One day trip to Ayutthaya!

“23 ตุลาคม 2563” เดินทางด้วยรถจักรไอน้ำ กรุงเทพ-อยุธยา ขบวนพิเศษ นั่งรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ สัญลักษณ์ของอยุธยา เที่ยวอโยธยาศรีรามเทพนคร ชม 5 วัดเก่าและชิม ช้อป ที่ ตลาดน้ำอโยธยา ตลาดน้ำโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอยุธยา

Trip Highlight
 • นั่งรถจักรไอน้ำขบวนประวัติศาสตร์ กรุงเทพฯ – อยุธยา
 • นั่งรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ สัญลักษณ์ของอยุธยา ชมเมืองกรุงเก่าและโบราณสถาน
 • ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
 • สัมผัสเมืองมรดกโลก เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านศิลปะ และสถาปัตยกรรมของเมืองกรุงเก่า
 • แวะชิม ช้อป ที่ตลาดน้ำอโยธยา ตลาดน้ำโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอยุธยา

ราคาพิเศษ: 1,590 บาท / ท่าน

เดินทางโดย: รถจักรไอน้ำแปซิฟิค หมายเลข 850 ที่นั่งพัดลมชั้น 3 และ รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ

บรรยาย: ไทย / English / 한국어
ระยะเวลา: 1 วัน
วันเดินทาง: 23 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ: รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รายการดังกล่าวไม่รวมค่าทิป

English below,

Highlights

 • Historical steam locomotive from Bangkok to Ayutthaya
 • Tuk-tuk ride in Ayutthaya
 • Visit 5 sacred temples
 • Explore Ayutthaya and Ayothaya historical cities
 • Shop local products at Ayothaya floating market

Price: THB 1,590 / person

Vehical: Travel by Pacific steam locomotive no. 850 with fan seat and Tuk-tuk 

Language: ไทย / English / 한국어
Duration: 1 day trip, 07.30-19.30
Date of travel: October 23, 2020

Note: Buynow reserves the right to alter the stated itinerary if necessary.
*Tips is excluded.

Available in English Language, please click here to download travel itinerary in English

จองทางไลน์ จองทางเฟสบุ๊คดาวน์โหลดรายการ

BOOKING

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ โทร. 02 653 2050 / อีเมล sales@buynoww.com / Line Official: @buynoww / Facebook: @buynowtravelworld

โปรแกรมการเดินทาง

 

สถานีรถไฟหัวลำโพง (กรุงเทพฯ) – สถานีรถไฟอยุธยา – วัดพิชัยสงคราม – ร้านอาหารริมแม่น้ำ  วัดสมณโกฏฐาราม – วัดกุฎีดาว – วัดประดู่ทรงธรรม – วัดอโยธยา – วัดมเหยงคณ์ – ตลาดอโยธยา - สถานีรถไฟอยุธยา – สถานีรถไฟหัวลำโพง (กรุงเทพฯ)

 • 07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง บริษัท บายนาว จำกัดคอยให้ต้อนรับและอำนวยความสะดวกเก็บภาพความประทับใจกับรถจักรไอน้ำซึ่ง 1 ปี การรถไฟจะจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำ ปีละ 5 ครั้งเท่านั้นทางบริษัทจัดเตรียมชุดเพื่อสุขอนามัยของท่าน Travel Safety Kit ไว้สำหรับท่านละ 1 ชุด

 • 08.10 น. รถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลำโพง) มุ่งหน้าสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย ขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำ 901 กรุงเทพฯ – อยุธยา พร้อมบริการอาหารเช้า (1) แบบเซ็ตกล่อง

ทัวร์อยุธยา นั่งรถจักรไอน้ำ

 • 10.15 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟอยุธยา นำท่านสัมผัสประสบการณ์การ นั่งตุ๊กตุ๊กหัวกบ สัญลักษณ์หนึ่งของอยุธยา ชมเมืองแห่งประวัติศาสตร์ “อยุธยา” และ “เมืองอโยธยา” 

นั่งรถตุ๊กตุ๊กหัวกบเที่ยวอยุธยา

 • 10.30 น.  เริ่มต้นกันที่ วัดพิชัยสงคราม วัดราษฎร์โบราณครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันวัดพิชัยสงครามมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ วัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทัพของพระยาตาก เดิมวัดนี้ชื่อวัดพิไชยหรือวัดพิชัย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยอยุธยา ราว ๆ พ.ศ.1900 มีบทบาทสำคัญในช่วงวิกฤตขณะกองทัพพม่ารุกคืบเข้าสู่พระนคร ราวพ.ศ.2309 พระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองกำแพงเพชรในเวลานั้น เล็งเห็นว่าพม่าจวนเจียนจะยึดพระนครไว้ได้ ทหารและข้าราชการทั้งหลายต่างขวัญเสีย พระมหากษัตริย์ก็มิได้แข็งแกร่ง เห็นทีกรุงศรีอยุธยาจะเสียทีแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 แน่แล้ว ตรองได้ดังนั้นจึงรวบรวมกำลังพลตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าข้ามแม่น้ำป่าสักไปตั้งหลักที่วัดพิชัย และได้มาตั้งพระสัตยาธิษฐานต่อหลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธพิชัยนิมิตร พระประธานในพระอุโบสถเพื่อขอให้เดินทางโดยปลอดภัย กลับมากอบกู้กรุงศรีอยุธยาและมีชัยชนะต่อข้าศึกซึ่งเป็นจริงในภายหลัง จนปราบดาขึ้นเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี คืนเอกราชแก่สยามได้สมดังความมุ่งหมาย ในคราวกรุงศรีอยุธยาแตก วัดพิชัยกลายเป็นวัดร้างเสื่อมโทรมลงไป กระทั่งได้รับการบูรณะราว ๆ สมัยรัชกาลที่ 4 หรือ 5 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพิชัยสงคราม เพื่อเทิดเกียรติเหล่าทหารหาญที่กอบกู้เอกราชได้สำเร็จ เชิญท่านกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ่ายภาพที่ระลึกตามอัธยาศัย 30 นาที

วัดพิชัยสงคราม วัดพิชัยสงคราม

 • ป้อมเพชร เป็นป้อมปราการป้อมเดียวที่ยังเหลืออยู่จากเดิมที่มีอยู่ 29 ป้อม รูปทรงป้อมแบบหกเหลี่ยม ผนังก่อด้วยอิฐสลับด้วยศิลาแลง? มีช่องเชิงเทินก่อเป็นรูปโค้งซึ่งเป็นที่ตั้งของปืนใหญ่ประจำป้อม สร้างในสมัย พระมหาจักรพรรดิ์ (กษัตริย์องค์ที่15) เพื่อป้องกันข้าศึกที่จะมาทางน้ำ เป็นที่บรรจบระหว่างแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นท่าเรือสินค้าที่สำคัญในอดีต รวมทั้งเป็นย่านที่พักอาศัยของพ่อค้าชาวจีน ฮอลันดาและฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย 20 นาที
 • 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทยโบราณริมแม่น้ำ พร้อมกับบรรยากาศสบายๆ ติดริมแม่น้ำ เสิร์ฟท่านด้วยเมนูกุ้งแม่น้ำ

 • 12.30 น. นำท่านชมเมืองเก่า อโยธยาศรีรามเทพนคร ด้วย รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ

 • 12.45 น. เริ่มต้นที่ วัดสมณโกฏฐาราม ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางทิศตะวันออก ต.ไผ่ลิง อยู่ใกล้กับวัดกุฎีดาว เป็นวัดสำคัญที่พระราชบิดาพระเจ้าอู่ทองทรงผนวช ได้รับการบูรณะโดยเจ้าพระยาโกษา (เหล็ก) และเจ้าพระยาโกษา (ปาน) ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วัดนี้มีพระปรางค์องค์ใหญ่รูปทรงสันฐานแบบเจดีย์เจ็ดยอดของเชียงใหม่ และภายในวัดยังมีพระอุโบสถประดิษฐาน “พระศรีสมณโกฏบพิตร” ปางมารวิชัย สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น และมี ศาลโกษาเหล็ก ศาลโกษาปาน และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นอกจากนี้ยังมี เจดีย์ระฆัง ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างพระปรางค์และพระอุโบสถ เชิญท่านสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พร้อมเก็บภาพตามอัธยาศัย

Wat Samanekottaram

 • 13.05 น. ออกเดินทางต่อไปยัง วัดกุฎีดาว โดย รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ

 • 13.10 น. นำท่านชมความงามของโบราณสถาน ณ วัดกุฎีดาว ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กันกับวัดสมณโกฏฐาราม มีลักษณะรูปแบบศิลปะคล้ายกับวัดหลวงในสมัยอยุธยาตอนต้นถึงอยุธยาตอนกลาง ปรากฏร่องรอยฝีมือการสร้างอย่างงดงามตามอย่างศิลปะสมัยอยุธยา ภายในวัดมีโบราณสถานที่น่าสนใจและงดงาม เช่น เจดีย์ใหญ่กลางวัด เป็นเจดีย์ทรงกลมที่หักโค่นลงมาจมดิน และตำหนักกำมะเลียน อาคาร 2 ชั้น ผนังชั้นบนชั้นล่างเจาะเป็นซุ้มโค้งรูปกลีบบัว สันนิษฐานว่าเป็นที่ประทับขณะทรงงานบูรณะปฏิสังขรณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ในขณะดำรงพระยศเป็นพระมหาอุปราช เมื่อ พ.ศ.2254 ต่อมาที่วิหารหลวง อยู่หน้าเจดีย์ใหญ่ ภายในมีเสาสองข้าง สองแถวเป็นเสากลม หัวเสาเป็นบัวกลุ่มแบบอยุธยา และที่นี่ยังมีตำนานเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ได้มีการขุดบริเวณวัดกุฏีดาวเพื่อหาทรัพย์ตามสมุดข่อยโบราณ แต่เมื่อทำการขุดลงไปตรงจุดที่ลายแทงระบุว่ามีสมบัติซ่อนอยู่กลับไม่พบสิ่งใดเลย ถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจ

Wat Kudeedao

 • 13.40 น. ออกเดินทางต่อไปยัง วัดประดู่ทรงธรรม โดย รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ

 • 13.45 น. ตุ๊กตุ๊กจอดเทียบ ณ วัดประดู่ทรงธรรม สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมือง บริเวณกลุ่มวัดในเขตอโยธยา สถานที่สำคัญภายในวัด คือพระอุโบสถสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีการบูรณะใหม่ในราวสมัยรัชกาลที่ 4 มีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราว ทศชาติชาดกพุทธประวัติภาพขบวนเสด็จทางสถลมารควิถีชีวิต และการละเล่นของคนไทยในสมัยก่อน ปัจจุบัน วัดประดู่ทรงธรรมเป็นแหล่งศิลปศาสตร์พุทธศาสตร์หลายแขนง โดยเฉพาะมนต์คาถาการตีเหล็กของหลวงพ่อเลื่อง และหลวงพ่อรอดเสือพระเถระเจ้าอาวาส ในสมัยก่อน นอกจากนี้ภายในวัดประดู่ฯ ยังมีพันธุ์ไม้โบราณขนาดใหญ่นานาชนิดขึ้นอยู่รอบวัด พาให้ร่มรื่นแก่ผู้มาเยือน เชิญท่านสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พร้อมเก็บภาพตามอัธยาศัย

wat pradusongtham วัดประดู่ทรงธรรม

 • 14.10 น. นำท่านย้อนรอยอดีตกรุงเก่า ณ วัดอโยธยา (วัดเดิม) ตั้งอยู่ที่ตำบลหันตรา ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของเขตอนุรักษ์เมืองเก่าอโยธยา ตามตำนานในพงศาวดารเหนือเชื่อว่า บริเวณของวัดนี้เคยเป็นพระราชวังสมัยอโยธยา ต่อมาเมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองได้ถวายพื้นที่วังให้สร้างเป็นวัด จึงได้ชื่อว่า วัดเดิม อันเป็นศูนย์กลางของเมืองอโยธยาริมแม่น้ำป่าสัก ก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยา ณ หนองโสน วัดอโยธยาหรือวัดเดิมนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานในพงศาวดารอยุธยาถึงการบูรณปฏิสังขรณ์แต่ประการใด แต่น่าเชื่อว่าคงจะเป็นวัดหลวงที่เจ้าอาวาสที่ความสำคัญและมีบทบาททางศาสนา ในสมัยอยุธยาวัดหนึ่ง วัดอโยธยา มีโบราณสถานสำคัญคือพระเจดีย์ขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยม สันนิษฐานได้ว่า เจดีย์องค์นี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น และน่าจะมีการบูรณะเพิ่มเติมมาโดยตลอด

 • 14.30 น. เดินทางต่อไปยัง วัดมเหยงคณ์ โดย รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ

 • 14.35 น. เดินทางถึง วัดมเหยงคณ์ เดิมเป็นพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ.  ๒๓๑๐ ปัจจุบันนี้กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้วัดมเหยงคณ์เป็นโบราณวัตถุ และโบราณสถานของชาติ ภายใน วัดมเหยงคณ์ มีพระอุโบสถที่นับว่าใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเจดีย์ทรงระฆังอยู่บนฐานช้างล้อมซึ่งเป็นเจดีย์องค์ประธานของวัดนี้

Wat Maheyong

 • 15.15 น. ออกเดินทางไปช้อปปิ้ง ที่ ตลาดน้ำอโยธยา โดย รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ

 • 15.20 น. ช้อปและชิมกับตลาดน้ำย้อนยุคในสมัยอยุธยา “ตลาดน้ำอโยธยา” ตั้งอยู่ที่เดียวกับปางช้างอโยธยาข้าง วัดมเหยงคณ์ จะเรียกได้ว่าเป็นตลาดน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองอยุธยา เป็นตลาดย้อนยุคแบบโบราณ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ แบบไทยพื้นบ้านและ สายน้ำ จัดแบ่งเป็นโซนๆ ตลาดน้ำอโยธยามีร้านค้ามากถึง 249 ร้าน ประกอบ ด้วยเรือสินค้า ขายอาหาร 50 ลำ ตลาดนัดชุมชนวิถีไทกว่าอีก 40 ร้าน และร้านค้าต่างๆ อีก 159 ร้าน มีสะพานเดิน ริมแม่น้ำเพื่อ เลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มชาวบ้านต่างอำเภอ หรือสินค้า OTOP มากมายหลากหลายชนิด

 • 16.00 น. เดินทางสู่ สถานีรถไฟอยุธยา เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ

 • 16.15 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟอยุธยา

 • 16.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ด้วย ขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำ 902 อยุธยา – กรุงเทพฯ บริการอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่มบนขบวนรถไฟ

 • 19.25 น. เดินทางถึง สถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลำโพง) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  __________จบรายการ__________

  หมายเหตุ: รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


Itinerary

 • 07.00 Meet Buynow staff at Bangkok rail way station (Hualumphong) and get our complimentary Safety Hygiene Travel Kit. Take a photo with the steam locomotive train which only operated on special occasions.

 • 08.10 Depart Bangkok railway station and heads to Ayutthaya by the Pacific steam locomotive no.901 with breakfast box set on board

 • 10.15 Arrive Ayutthaya railway station. Experience Tuk-tuk ride around Ayutthaya and Ayothaya historical cities. We begin with Wat Phichai Songkram and Petch Fortress

 • 11.30 Have lunch at Ban U-thong, Thai restaurant by the river
 • Head to Wat Samana Kottharam by Tuk-tuk
 • 12.45 Arrive Wat Samana Kottharam. This temple was probably built in the early period of Ayutthaya, and then restored in the late Ayutthaya period by Chao Phraya Kosathibodi (Lek) and Chao Phraya Kosathibodi (Pan). Gamfer, a German doctor from the East India Company who arrived in Ayutthaya during the reign of Somdet Phra Phetracha, wrote in his archives that Somdet Phra Narai Maharat attended the cremation of the Kosa Lek and Kosa Pan at this Temple. Accordingly, the restoration might have taken place during the reign of Somdet Phra Narai Maharat. It is also believed that Somdet Phra Chao Taksin Maharat was ordained a monk here. The main attraction is a large and unusual prang believed to be an imitation of the design of Chedi Chet Yot of Chiang Mai.

 • 13.05 Head to War Kudi Dao by Tuk-tuk

 • 13.10 Visit Wat Kudi Dao, located off the city island in the northeastern sector of the city near Wat Samana Kottharam. Wat Kudi Dao is an enormous restored ruin that was aligned to the east/west axis. It was designed to face a canal passing north to south in front of it. There are many structures and chedi still in situ. Behind the monastery’s main entrance gate, which is still located on site, is a large sermon hall. The walls of the sermon hall are mostly intact. The insides of the sermon hall is distinguished by its tall colonnade. The pillars are in good shape and lotus flowers decorate the capital. There is a hole dug in front of the altar, which is where a luk nimit ball would have been placed. Traces of aportico can be seen at the front and back of the sermon hall.

 • 13.40 Head to War Pradu Songtham by Tuk-tuk

 • 13.45 Visit Wat Pradu Songtham. As an active temple, Wat Pradu Songtham has most of the usual structures found at a Buddhist monastery. A sermon hall, bell tower, and monk’s quarters are in situ. Most of these are designed in a style reflecting the Bangkok period. Curiously, the one architectural structure that is missing is a chedi. It is assumed to have been destroyed over the years. The central feature of this monastery is its mural-decorated ordination hall.

 • 14.05 Head to Wat Ayothaya by Tuk-tuk

 • 14.10 Visit Wat Ayothaya. Located in Hantra sub-district on the north side of Ayutthaya historical park, this temple was a grand palace before turned into a temple.

 • 14.30 Head to Wat Maheyong by Tuk-tuk

 • 14.35 Arrive Wat Maheyong, a former royal monastery. Sadly, it was abandoned due to the collapse of Ayutthaya in 1767. Yet its remarkable origin indicated the spiritual development of each individual involving with the construction and restoration for several hundreds of years. At present, the Fine Arts Department has declared Wat Maheyong as a national historical site. The temple also provides spiritually related activities in which Buddhists can participate, such as Nekkhamma Pavana on religious events, the 9-day meditation workshop which takes place monthly, the practice of 8 basic precepts on every observance day, Dhamma teaching program for public and private sectors, as well as bhikkhu(monk) and novice ordination.

 • 15.15 Head to Ayothaya floating market by Tuk-tuk

 • 15.20 Enjoy shopping in an old-fashioned style floating market at “Ayothaya floating market”. Located next to Wat Maheyong, this market is known to be the biggest floating market in Ayutthaya. The market is surrounded by nature and Thai-style houses containing around 249 shops and stores offering a wild range of local products.

 • 16.00 Head back to Ayutthaya railway station by Tuk-tuk

 • 16.15 Arrive Ayutthaya railway station

 • 16.40 Depart Ayutthaya railway station by the Pacific steam locomotive no.902. Meal is served on board.

 • 19.25 Arrive Bangkok railway station (Hualumphong station)

Available in English Language, please click here to download travel itinerary in English

อัตราค่าเดินทาง / Rates

ราคาต่อท่าน / Price per person

ผู้ใหญ่และเด็ก (Adult and Child)

1,590. -

จองทางไลน์ จองทางเฟสบุ๊ค ดาวน์โหลดรายการ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถไฟหัวจักรไอน้ำ ที่นั่งพัดลม ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - อยุธยา
 • รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ท่องเที่ยวใน จังหวัดอยุธยา ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี คันละ 6 ท่าน
 • อาหาร 3 มื้อ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวด
 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้รวม Includes

 • Round-trip ticket on the steam locomotive train from Bangkok – Ayutthaya
 • Tuk-Tuk ride in Ayutthaya as stated with driver
 • 3 meals as stated
 • 2 bottles of drinking water
 • Complimentary Hygiene Travel Kit, including mask, hand sanitizer and etc.
 • Entrance fee as stated
 • Tour guide, driver, and staff
 • Travel insurance with the payment allowance of THB 1,000,000 (THB 500,000 in case of elderly)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)(กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 • ค่าทิปไกด์/หัวหน้าทัวร์ 100 – 200 บาท/ท่าน/ทริปค่าทิปไกด์/หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม Not include

 • Travel expense to the meeting point
 • Other expenses which are not stated in the itinerary
 • Extra entrance fee for foreigners e.g. National park entrance fee
 • Trip altered expense which decided by customers
 • Service charges and taxes (if applicable)
 • 7% VAT and 3% withholding tax
 • Any service not specifically listed under “included”
 • Guide and driver tips THB 100 – 200 per person/trip(up to your satisfaction)


เงื่อนไขการชำระเงิน กรุณาชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังทำการจอง

Term of payment: The payment must be made within 48 hours after booked.


การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Cancellation policy:

 1. After booking, Buynow may have to pay deposits for tickets and accommodations immediately. In case of cancellation, Buynow reserves the right to deduct paid expenses from the refund amount.
 2. In case customers decide to skip parts of activities/activities, Buynow reserve the right not to refund those amounts

หมายเหตุ :

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไปถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

Note:

 • Please read the itinerary before make a reservation.
 • Please follow staff’s advice regarding hygiene and safety.
 • Minimum passenger number for this trip is 6 people. I case there are less than 6 people joining the trip, Buynow reserve the right to cancel the trip or alter the price, itinerary, and departure date.
 • Buynow reserves the right to alter the stated itinerary if necessary.
 • Buynow is not responsible for any lost or damage which caused by travellers’ inattention.
 • When you receive the confirmation of payment, you confirm to agree with term and regulations stated above.