สกลนคร นครพนม เที่ยวอีสาน 3วัน 2คืน

ไทยเท่ห์ เที่ยวนี้ดี๊ดีที่อีสาน 3 วัน 2 คืน

ตะลอนทัวร์ที่สกลนคร นครพนม                                       

Trip Highlight
 • ทำกิจกรรมย้อมครามจากครามธรรมชาติ ที่ร้านครามสกล
 • ชม พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระสายธรรมยุตนิกายผู้ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก
 • สักการะ 4 พระธาตุดัง ที่ นครพนม
 • ช้อปปิ้ง ที่ ตลาดศรีอัมพร ตลาดอินโดจีน บรรยากาศชิวๆ ริมแม่น้ำโขง
 • ชม บ้านลุงโฮ สถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่ได้มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์

ราคาเริ่มต้น: 13,900 บาท / ท่าน
บรรยาย: ภาษาไทย
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง: 10–12, 11–13 ต.ค. / 13–15 พ.ย. / 05–07 ธ.ค. 2563

*เดินทางแบบหมู่คณะ 20 ท่าน ด้วยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ

                                                            จองทางไลน์ จองทางเฟสบุ๊ค ดาวน์โหลดรายการ

BOOKING

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ โทร. 02 653 2050 / อีเมล sales@buynoww.com / Line Official: @buynoww / Facebook: @buynowtravelworld

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินสกลนคร – ร้านครามสกล – ร้านฟาร์มฮัก – พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต – พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร – พระธาตุเชิงชุม – โรงแรมมาเจสติคสกลนคร – ร้านอาหารจานเปล

 • 05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคาร 2 เคาน์เตอร์ 9 – 10 สายการบินแอร์ เอเชีย (Air Asia: FD) เจ้าหน้าที่ของบริษัท บายนาว จำกัด คอยให้การต้อนรับ และ อํานวยความสะดวกแก่ท่านในการเช็คอิน พร้อมแจกชุด Hygiene Travel kit ท่านละ 1 ชุด เพื่อสุขอนามัยของท่าน

 • 07.05 น. บินลัดฟ้าสู่ จังหวัดสกลนคร ด้วยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3510

 • 08.20 น. เดินทางถึง สนามบินสกลนคร รถตู้/รถบัสปรับอากาศรอรับท่าน ณ สนามบินสกลนคร

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (บริการท่านด้วยไข่กระทะ หรืออาหารท้องถิ่นสกลนคร)

 • 09.20 น. ออกเดินทางไปร้าน ครามสกล คอมมูนิตี้เพื่อชุมชน (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

 • 09.40 น. ชมผลิตภัณฑ์และทำกิจกรรมย้อมครามจากผ้ายอมครามธรรมชาติ ที่ ร้านครามสกล ผ้าทอมือจากชุมชนชาวสกลนครที่พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ หมวก เนคไท กระเป๋า ผ้าพันคอ ของฝากที่ระลึก หลากสไตล์หลายราคา เริ่มตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักหมื่น วัตถุดิบคือผ้าทอมือ กรรมวิถีการย้อมที่ปราศจากสารเคมี นอกจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้ายอมครามแล้ว ที่ยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เวิร์คช้อปการทำผ้าย้อมคราม ซึ่งท่านจะได้ลงมือทำผ้าครามด้วยตัวท่านเอง กับเวิร์คช้อปของครามสกล และท่านยังสามารถนำงานฝีมือของท่านในสไตล์ของท่านที่ไม่มีใครเหมือนกลับไปใช้ที่บ้านได้อีกด้วย

ครามสกล ครามสกล

ครามสกล ครามสกล

 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น “ฟาร์มฮัก”

 • 13.00 น. หลังอาหารกลางวันอิ่มท้องแล้ว เรานำท่านไปอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจกัน ที่ วัดป่าสุทธาวาศ เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระสายธรรมยุตนิกายผู้ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก UNESCO ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกครบรอบ 150 ปีชาตกาลสาขาสันติภาพปี 2563 – 2564 พิพิธภัณฑ์มีลักษณะการ ก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ประยุกต์ สร้างด้วยกระเบื้องดินเผา ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์มั่น ในท่านั่งสมาธิ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว ยกฐานสูงพื้นปูด้วยหินอ่อน พร้อมทั้งตู้แสดงเครื่องอัฐ บริขาร รวมทั้งประวัติความเป็นมาของท่านตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ
  ท่านเป็นพระที่ยึด มั่นในปฏิมาธุดงด์กรรมฐานเป็นวัตร มีพระในสายเดียวกับท่านอีกหลายองค์ที่ได้เข้ามาปฏิบัติ และฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามแนวของ ท่าน เช่น หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ขาว อาลนาโย หลวงปู่แหวน สุจินต์โน หลวงพ่อชา เป็นต้น ต่อมาท่านได้ย้ายจากการธุดงค์กรรมฐานเข้ามา จำพรรษาที่วัดป่าสุทธาวาส และมรณภาพเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 นอกจากนั้นยังมี พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่หลุย (2444-2532) ซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่สายวิปัสสนา ศิษย์ของพระอาจารย์มั่น

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร

 • 14.00 น. นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมเดอะมาเจสติค สกลนคร อิสระให้ท่านพักผ่อน เก็บสัมภาระ เปลี่ยนเสื้อผ้าตามอัธยาศัย

 • 15.00 น. นำท่านเดินทางไปที่วัดพระธาตุเชิงชุม เพื่อนมัสการ พระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็น ที่เคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ หนัก 247 บาท ภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับตั้งแต่พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม วัดพระธาตุเชิงชุม นับเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ดังคำกล่าวที่ว่า “จะมีครั้งไหนที่ได้อานิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชา พระธาตุที่สร้าง ครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์” เชื่อกันว่าอานิสงส์ในการนมัสการพระธาตุเชิงชุมนั้นจะก่อให้เกิดความ เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปราศจากอันตราย รวมไปถึงการนมัสการหลวงพ่อ พระองค์แสน ที่เชื่อกันว่าให้พรในด้านโชคลาภ ให้มีเงินทองนับหมื่นนับแสน มีความมั่งมีศรีสุขในชีวิต ในทุกวันจะมีประชาชนมากราบ ไหว้พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระแสนเป็นจำนวนมากทีเดียว ทุกวันพระในตอนค่ำจะมีประชาชนไปบูชากราบไหว้พระธาตุ และหลวงพ่อองค์แสนเป็นจำนวนมาก งานประจำปีของพระธาตุเชิงชุมจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ของทุกปี (กำหนดตามจันทรคติ)


  จุดที่น่าสนใจ:
  1. พระธาตุเชิงชุม เจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงสี่เหลี่ยม
  2. วิหาร ประดิษฐาน หลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาว สกลนคร
  3. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หลังจากสักการะพระธาตุแล้ว หากเดินไปทางด้านที่มีรูปปั้นสิงห์หลายตน ยืนเรียงรายหน้าประตูวัด จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือภูน้ำลอด เชื่อกันว่าเป็นน้ำผุดขึ้นมาจากภูพาน

พระธาตุเชิงชุม 

 • 15.30 น. ช้อป ชม ตลาดต้องชม! ถนนผ้าคราม @สกลนคร ล่ะเบ๋อ วิถีผ้าไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ถนนนี้อยู่บริเวณย่านเมืองเก่าสกลนคร หรือหน้าวัดพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านคู่เมือง มีผลิตภัณฑ์ย้อมครามมากมาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สมุดโน้ต ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 50 บาท จนถึงหลักพันให้ท่านได้เลือกซื้อ และยังมีการสาธิตย้อมครามอีกด้วย

 • 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารจานเปล

 • 19.00 น. ได้เวลาอันสมควรกลับสู่ที่พัก โรงแรมเดอะมาเจสติค สกลนคร อิสระตามอัธยาศัย


วันที่ 2: นครพนม – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม – ร้านดาวทอง – พระธาตุนคร – หอนาฬิกาเวียดนาม – จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม – โรงแรม The River – องค์พญาศรีสัตตนาคราช – ร้านเรือนริมน้ำ

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.30 น. เช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม เพื่อเดินทางต่อยัง จังหวัดนครพนม (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที)

 • 10.00 น. สักการะ พระธาตุเรณู ประดิษฐาน ณ วัดธาตุเรณู อ.เรณู สร้างขึ้นเมื่อปี พ. ศ. ๒๔๖๑ ฐานกว้าง ๘.๓๗ เมตร สูง ๓๕ เมตร ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปทองคำ ของมีค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง เชื่อว่าผู้ใดได้ไปสักการะจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์
  คาถาบูชาพระธาตุเรณูของคนเกิดวันจันทร์ คือ “อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา”
  สิ่งของบูชาพระธาตุ คือ ธูป ๑๕ ดอก เทียน ๒ เล่ม

พระธาตุเรณู พระธาตุเรณู พระธาตุเรณู

 • 10.30 น. ออกเดินทางต่อไปยัง พระธาตุพนม

 • 11.00 น. สักการะ พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ ฐานกว้างด้านละ ๑๒.๓๓ เมตร สูง ๕๓.๖๐ เมตรสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่าง ปีพ.ศ.๑๒๐๐ – ๑๔๐๐ ภายในบรรจุพระอุรังธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เคารพของชาวไทยภาคอื่นๆ และชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการองค์พระธาตุพนมครบ ๗ ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง
  คาถาบูชาพระธาตุพนมของคนเกิดวันอาทิตย์ คือ “อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ”
  สิ่งของบูชาพระธาตุ คือ ธูป ๖ ดอก เทียน ๒ เล่ม

พระธาตุพนม พระธาตุพนม พระธาตุพนม

 • 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น “ดาวทอง” ซึ่งอยู่ใกล้กับพระธาตุพนม

 • 13.30 น. สักการะ พระธาตุนคร ประดิษฐาน ณ วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง
  สร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ มีลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ ๕.๘๕ เมตร สูง ๒๔ เมตร มีรูปร่างตามแบบพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวาย เชื่อว่าผู้ใดได้ไปสักการะจะได้รับอานิสงส์ให้มีบุญบารมีเป็นเจ้าคนนายคน
  คาถาบูชาพระธาตุนครของคนเกิดวันเสาร์ คือ “โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ”
  สิ่งของบูชาพระธาตุ คือ ธูป ๑๐ ดอก เทียน ๒ เล่ม

พระธาตุนคร

 • 14.00 น. นำท่าน ชม หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตร เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นสัญลักษณ์ อีกแห่ง หนึ่ง ของเมืองนครพนมโดดเด่นเป็นสง่า ตัวอาคารถูกทาสีด้วยสีชมพูอ่อนสะดุดตา หากใครมาตัวเมืองนครพนมต้องไม่พลาด หอนาฬิกาแห่งนี้ถูกสร้างโดยชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นที่ระลึกก่อนย้ายกลับเวียดนามตามท่านโฮจิมินห์ หลังชนะสงครามภายในประเทศ เมื่อครั้งฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในสงครามเดียนเบียนฟู ชาวเวียดนามที่ลี้ภัยมาอาศัยในนครพนมได้ร่วมกัน สร้างหอนาฬิกาขึ้นเพื่อระลึกถึงไมตรีจิตของคนไทย สร้างเมื่อ พ.ศ.2503 สูงประมาณ 50 เมตร จุดนี้เป็นเหมือนการขอบคุณคนไทย ของชาวเวียดนามที่ได้สร้างขึ้น

 • 15.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือจวนผู้ว่าหลังเก่านครพนม เดิมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภัคดีพิริยพาหะ (อุ้ย นาครทรรพ) เทศาภิบาลมณฑลอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก ก่อสร้างสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2455-2457 ผู้สร้างเป็นชาวญวน ชั้นบนและล่างไม่มีเสา และไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ดอกเดียว ใช้การเข้าเดือยไม้ เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นใน จังหวัดนครพนม ที่มีความสวยงามโดยเฉพาะลักษณะเป็นศิลปะโคโลเนียลแบบตะวันตก เพราะได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้าง จากฝรั่งเศสช่วงสมัยสงครามอินโดจีน แม้จะมีอายุที่ เก่าแก่มากแล้ว แต่ยังคงรักษาสภาพและความสวยงามต่างๆ ไว้ได้อย่างดีและยังคงความสวยงามจนถึงปัจจุบัน

 • 16.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมริมแม่น้ำโขง The River เชิญท่านพักผ่อนเปลี่ยนอริยาบถตามอัธยาศัย

 • 17.30 น. นำท่านไปเยือน องค์พญาศรีสัตตนาคราช (Naga Monument) รูปปั้นพญานาค 7 เศียรสีทองหล่อด้วยทองเหลืองน้ำหนักรวม 9 ตัน ด้วยความสูงรวมฐานประมาณ 16.29 เมตร ประดิษฐานอย่างโดดเด่นสง่างามเหนือริมฝั่งแม่น้ำโขงโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ หางชี้ไปทางแม่น้ำโขง แสดงถึงความเชื่อและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำโขง และนับเป็นรูปปั้นพญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ในการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม

องค์พญาศรีสัตตนาคราช

 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น “ร้านเรือนริมน้ำ”

 • 19.00 น. นำท่านกลับเข้าที่พัก โรงแรมริมแม่น้ำโขง The River เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์


วันที่ 3: ออกจากโรงแรม - วัดคาทอลิก นักบุญอันนาหนองแสง - สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 3 - พระธาตุท่าอุเทน - ตลาดศรีอัมพร อินโดจีน - บ้านลุงโฮจิมิน - สนามบินนครพนม 

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • 08.30 น. เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม และเดินทางสู่ วัดคาทอลิค นักบุญอันนาหนองแสง

 • 09.00 น. นำท่านชม วัดคาทอลิค นักบุญอันนาหนองแสง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร ซึ่งเป็นถนนเรียบริมฝั่ง แม่น้ำโขง เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนาหนองแสงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน เช่น คนญวน คนไทย คนจีน คนลาวเป็นต้น วัดนักบุญอันนา สวยงามแปลกตา โบสถ์มีลักษณะเป็นหอคอยคู่ เป็นยอดแหลมสูงเด่นเป็นสง่า มองเห็นได้ใน ระยะไกล

วัดคาทอลิค นักบุญอันนาหนองแสง วัดคาทอลิค นักบุญอันนาหนองแสง

 • 10.00 น. สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) บ้านห้อม หมู่ 1 ถนนนครพนม-บึงกาฬ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ตั้งอยู่บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ ห่างจากตัวเมืองราว ๘ กิโลเมตร เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้งบประมาณก่อสร้างจากรัฐบาลไทยทั้งสิ้น ๑,๗๒๓ ล้านบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเสด็จเป็นประธานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการร่วมกับสหายบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ค.ศ.2011) เวลา ๑๑.๑๑ น. ทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันที่จะใช้ตัวเลข ๑๑-๑๑-๑๑ เป็นตัวเลขแห่งความทรงจำ มีอาคารด่านผ่านแดนทั้งสองฝั่ง รูปแบบอาคารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง ซึ่งฝั่งไทยได้อัญเชิญสัญลักษณ์ พระธาตุพนม มาประดิษฐานไว้ส่วนบนสุดของอาคารสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น นอกจากนี้บริเวณใกล้กันยังมีอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service - OSS) ศูนย์บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศ ณ สถานที่แห่งเดียว

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)

 • 10.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุท่าอุเทน

 • 11.00 น. นมัสการ พระธาตุท่าอุเทน ประดิษฐาน ณ วัดท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๕ โดยหลวงปู่สีทัตถ์ สุวณฺณมาโจ เป็นผู้นำในการก่อสร้าง เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมจำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กและสูงกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า รวมทั้งพระพุทธรูปและของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาบรรจุถวายเอาไว้ เชื่อว่าผู้ใดได้ไปสักการะจะได้รับอานิสงส์ให้มีชีวิตรุ่งโรจน์ดุจดังพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ

  คาถาบูชาพระธาตุท่าอุเทนของคนเกิดวันศุกร์ คือ “วา โธ โน อะ มะ มะ วา”

  สิ่งของบูชาพระธาตุ คือ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีน้ำเงินหรือฟ้า ธูป ๒๑ ดอก เทียน ๒ เล่ม

พระธาตุท่าอุเทน

 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น “วิวโขง”

 • 13.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เดินทางไปเยี่ยมบ้านลุงโฮ

 • 13.15 น. นำท่านเยี่ยมชม บ้านลุงโฮ บ้านนาจอกหรือบ้านลุงโฮหรือที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าบ้านท่านโฮจิมินห์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่ได้มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ครั้งหนึ่งอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนามในช่วงระหว่างการทำสงคราม ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2467–2474 ซึ่งปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาและเป็นสถานที่แสดงประวัติเกี่ยวกับลุงโฮรวมถึงบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเรื่องราวการใช้ชีวิตของลุงโฮที่ประเทศไทย รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้ของลุงโฮ อาทิเช่นโต๊ะทำงาน และเครื่องตำข้าวที่ลุงโฮใช้ในการตำข้าว หมู่บ้านนาจอกแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม โดยได้มีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติการทำงานและเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆของท่านโฮจิมินห์

 • 14.00 น. นำท่านช้อปปิ้งก่อนกลับ ที่ ตลาดศรีอัมพร ตลาดอินโดจีน บริเวณริมแม่น้ำโขง ใครที่กำลังมาหาของฝากนครพนม แนะให้มาที่ตลาดอินโดจีนเลย ศูนย์จำหน่ายสินค้าของฝากของเมืองนครพนม มีร้านค้ามากมาย สินค้าก็มีหลากหลายชนิด ตั้งแต่ของกินยันของใช้ ตลาดติดกับริมแม่น้ำโขง บรรยากาศดีมาก เดินช็อปปิงพร้อมกับมองวิวน้ำโขง ชิลล์สุด ๆ

 • 15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครพนม

 • 16.50 น. ออกเดินทางจากนครพนม ด้วยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3397

 • 18.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

----- จบรายการ -----

อัตราค่าบริการ

ราคา/บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

13,900

เด็กอายุ 3 – 11  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ (ไม่มีเตียงเสริม)

12,900

เด็กอายุ 3 11  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ (มีเตียงเสริม)

13,900

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

2,000

                                               จองทางไลน์ จองทางเฟสบุ๊ค ดาวน์โหลดรายการ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ขาไป: กรุงเทพฯ – สกลนคร, ขากลับ: นครพนม – กรุงเทพฯ
 • รถตู้/รถบัส ปรับอากาศ ท่องเที่ยวใน จังหวัดสกลนคร และนครพนม ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี
 • ที่พักในจังหวัดสกลนคร และนครพนม ห้องSuperior พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ หรือเทียบเท่า
 • อาหารตามรายการจำนวน 8 มื้อ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่ารถ และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก  การเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)(กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท  หลังทำการจอง ภายใน 48 ชม. จึงจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ์
 2. กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนวันเดินทาง

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทคืนเงินค่ามัดจำเต็มจำนวน
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง
 7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ :

 1.          กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2.          กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน

สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 1.          การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 9 ท่านขึ้นไปถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2.          รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3.          บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 4.          เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วง New Normal

- มาตรการการให้บริการระหว่างเดินทางบนรถโดยสาร -

 1.        สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะทำการแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าทุกท่าน
 2.        ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทฯจะมีมาตรการ วัดไข้ตรวจอุณหภูมิ และ ให้ท่านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นรถ
 3.        กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัทพิมพ์แบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถ)

                                                  จองทางไลน์ จองทางเฟสบุ๊ค ดาวน์โหลดรายการ