ทัวร์นครศรีธรรมราช 4 วัน 3 คืน

เที่ยว "นครศรีธรรมราช" 4 วัน 3 คืน 

เที่ยวเมืองคอน นอนรถไฟ ไหว้ตาไข่ ไปสูดอากาศดีที่คีรีวง ชมทะเลเมืองขนอม 4 วัน 3 คืน 

Trip Highlight
 • ผ่อนคลายที่หมู่บ้านที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยหมู่บ้านคีรีวง
 • ร้านโกปี้ ร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงของชาวนครศรีธรรมราช
 • สักการะ พระบรมธาตุเจดีย์ ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวัดดังประจำเมืองคอน
 • ขอได้ ไหว้รับ รับพร รับโชคกันที่ วัดเจดีย์ตาไข่ อำเภอสิชล
 • เช็คอินที่ถนนเลียบชายทะเลเขาพลายดำ-อ่าวท้องหยี พร้อมพักผ่อนริมทะเลที่ moon café roti จุดเช็คอินที่ห้ามพลาด

ราคาเริ่มต้น: 13,900 บาท / ท่าน
บรรยาย: ภาษาไทย
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง: 22 - 25 ตุลาคม 2563 / 20 - 23 พฤศจิกายน / 4 - 7 และ 9 - 12 ธันวาคม 2563

*เดินทางแบบหมู่คณะ 8 ท่าน ด้วยรถตู้ VIP

                                                            จองทางไลน์ จองทางเฟสบุ๊ค ดาวน์โหลดรายการ

BOOKING

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ โทร. 02 653 2050 / อีเมล sales@buynoww.com / Line Official: @buynoww / Facebook: @buynowtravelworld

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช

 • 18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ( สถานีรถไฟหัวลำโพง ) โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 • 19.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.นครศรีธรรมราช ด้วยรถไฟแบบตู้นอนชั้น 2 ขบวนที่ 85  โดยเราจะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางในเวลากลางวันของวันถัดไป

วันที่ 2: นครศรีธรรมราช – ศาลหลักเมือง – วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร – บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ – ที่พักแรม

 • 12.00 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัดนครศรีธรรมราช นำท่านรับประทานอาหารกลางวันกันที่ ร้านโกปี้ 

 • 13.00 น.อิ่มท้องกันแล้ว พาทุกท่านเดินทางไปสักการะ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด เพื่อความเป็นมงคลกับทุกๆคน ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานหลักเมือง        องค์เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจากภูเขายอดเหลือง อันเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขานครศรีธรรมราช

 • 13.30 น.เราเริ่มต้นสำรวจเมืองนครกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคอนกันเลยที่ วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดมหาธาตุ ภายในวัดมีเจดีย์สถาปัตยกรรมทรงระฆังคว่ำ มีจุดเด่นอยู่ที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้ ดั่งคำขวัญประจำจังหวัดเมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปูข้อความว่า พระธาตุทองคำ จึงหมายถึง ยอดเจดีย์ทองของพระบรมธาตุนั่นเอง วัดแห่งนี้ยังมีประเพณีผ้าขึ้นธาตุ หมายถึง การนำผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันสำคัญทางศาสนา โดยชาวนครได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาไปซื้อผ้ามาเย็บเป็นแถวยาวแล้วจัดเป็นขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์  ส่วนผ้าที่นำขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์จะเรียกว่า “ผ้าพระบฎ”

 • 15.30 น. เยี่ยมชมบ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ เรือนโบราณทรงปั้นหยา มีอายุร่วม 100 ปีขุนรัฐวุฒิวิจารณ์   ท่านเป็นนายอำเภอเมืองกลาย ผู้ที่ได้ใช้บ้านและที่ดินเปิดเป็นโรงเรียนรัฐวุฒิวิทยา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนครวิทยา เมื่อปีพ.ศ. 2482 ทว่าหลังจากนั้นได้ปิดตัวลงเมื่อปี พ.ศ. 2529  และต่อมาในภายหลังนายสำราญ ตรีสัตยพันธุ์ ทายาทของขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงบ้านหลังนี้อีกครั้ง ฟื้นฟูสู่สภาพที่สวยงามพร้อมกับเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยบ้านขุนรัฐวุฒิได้รางวัล อาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม ดีเด่น ปี 2556
 • 16.30 น. นำท่านเช็คอินที่โรงแรม จากนั้นให้ทุกท่านพักผ่อนอัธยาศัย
 • 18.30 น. รับประทานอาหารเย็นพร้อมกันที่ ร้านชาวเรือ
 • 20.00 น. นำท่านกลับมาพักผ่อนที่โรงแรม เพื่อให้ทุกท่านได้เก็บแรงไว้ท่องเที่ยวกันต่อในวันถัดไป


วันที่ 3: ที่พักแรม – บ้านในถุ้ง – วัดเจดีย์ – สวนตาสรรค์ – ที่พักแรม

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00 น. ออกเดินทางไปตอนเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชม บ้านในถุ้ง ชุมชนชาวประมงเล็กๆภายในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในชุมชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ชาวบ้านประกอบอาชีพหลักคือทำประมง และทำว่าวรูปนกเป็นอาชีพเสิรม และเป็นแหล่งเรียนรู้

 • 11.00 น. พาทุกท่านไหว้พระขอพร ขอโชคลาภที่วัดเจดีย์ หรือ (วัดตาไข่) สำหรับท่านใดที่เป็นสายมู เมื่อมาถึงวัดไอ้ไข่ขนาดนี้ ต้องมีขอเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัว กลับบ้านกันบ้างล่ะ วัดแห่งนี้เชื่อว่าส้รางมานานนับ 1,000ปี มีการบูรณะใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2500 เป็นที่ประดิษฐานของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่สมัยยังป็นวัดร้างไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ คือ รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้ เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในละแวกนี้และชาวบ้านจังหวัดอิ่นๆ ในภาคใต้ จากความศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย ในปัจจุบันนั้นภายในบริเวณวัดเจดีย์จะเต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาเอามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก และของเล่นต่างๆ เป็นต้น

 • 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านสิชลซีฟู๊ด

 • 14.00 น. เช็คอินที่ ถนนเรียบชายทะเลเขาพลายดำ - อ่าวท้องหยี ถนนที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้พาทุกท่านแวะร้านกาแฟ Moon Café Roti 
 • 15.45 น. ผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าที่ สวนตาสรรค์ สระน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจทุกเพศทุกวัย ทันทีที่เราหย่อนเท้าลงไปก็จะรู้สึกจั๊กจี้จากปลาที่เข้ามาตอดเท้าถือเป็นการทำความสะอาดเท้าแบบธรรมชาติ สนุกสนานและเพลิดเพลินกันไป เราให้เวลากับทุกท่านได้จนถึงเวลาปิดสระน้ำที่ 5 โมงเย็น

 • 17.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านครัวตังเก
 • 20.00 น. เดินทางถึงโรงแรมที่พักเพื่อให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บแรงไว้ท่องเที่ยวในวันสุดท้าย


วันที่ 4: โรงแรมที่พัก – อุทยานพุทธศาสนา – วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง – สนามบินนครศรีธรรมราช

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าออกจากโรงแรม

 • 08.00 น. วันสุดท้ายของการท่องเที่ยวเริ่มต้นกันที่ อุทยานพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวันครศรีธรรรราช ภายในอุทยานมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่กลางลานกว้าง มีทั้งองค์สีขาว สีทอง แบบปูนที่สร้างไม่สำเร็จ แบบสมบูรณ์ดี เรียงกันเป็นแถวเป็นภาพที่ Unseen สวยแปลกตา

   

 • 11.00 น. เดินทางถึงวัดธาตุน้อย วัดธาตุน้อย (พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์) วัดนี้ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพ่อท่าน  คล้าย ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธา เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น  และท่านยังป็นนักก่อสร้าง,นักประพันธ์,นักปฏิบัติทางวิปัสสนา ฯลฯ ภายในวัดมีเจดีย์สีขาวตั้งเด่นอยู่กลางวัด ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพพระบรมสารีริกธาตุ และสรีระสังขารของพ่อท่านคล้าย นอกจากนี้ยังมีพระนอนองค์ใหญ่ ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้

 

 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านชีวะโกวิว 

 • 13.00 น. พาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านคีรีวง สถานที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย มู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ เราจะนำท่านมาหลงเสน่ห์ ของความสงบ และความเงียบของหมู่บ้านนี้ ชาวบ้านต่างมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลักคือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า “สวนสมรม” เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( Thailand Tourism Awards) ประจำปี 254

                                                                                                                         

  

 • 15.30 น. เดินทางออกจากหมู่บ้านคีรีวงสู่ถนนราชดำเนิน เพื่อเก็บตกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง นครศรีธรรมราช เยี่ยมชม กำแพงเมืองเก่าโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดที่ยังคงหลงเหลือประวัตศาสตร์และความเจริญรุ่งเรืองในอดีตให้เราได้เรียนรู้ ปัจจุบันนี้ได้รับการบูรณะใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านแวะไหว้พระที่พระวิหารสูงปูชนียสถานที่สำคัญภายในมีพระพุทธรูปปูนปั้นแกนดินเหนียวสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 23 -24 ปิดท้ายด้วยการช็อปปิ้งผ้าและสินค้าพื้นเมืองของเมืองคอนและภาคใต้กันที่      ร้าน12 นักษัตรก่อนพาทุกท่านเดินทางมาที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ

                   

 • 20.05 น. ได้เวลาเหินฟ้ากลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในไฟลท์ FD 3183 

 • 21.20 น.  ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

  *********************************************************************************

 • อัตราค่าบริการ สำหรับกรุ๊ป เดินทางอย่างน้อย 18 ท่าน

  ราคา

  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

  13,900 บาท

  ห้องนอนเดี่ยวห้องละ

  1,800 บาท

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วรถไฟตู้นอน ชั้น 2 ขบวนที่ 85 เส้นทาง กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง นครศรีธรรมราช - กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
 • รถตู้ ปรับอากาศ ท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามรายกาพร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี
 • ค่าที่พักที่โรงแรม Grand Fortune Nakornsithammarat แบบ Superior จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมซึ่งระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละสองท่าน
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน นครศรีธรรมราช - กรุงเทพมหาคร เที่ยวบิน FD 3183
 • ค่าอาหารตามรายการจำนวน 5 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ
 • มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน70 ปีขึ้นไปค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 •  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ , ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 •  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 •  ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)


เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท  หลังทำการจอง ภายใน 48 ชม. จึงจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ์
 2. กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนวันเดินทาง


การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทคืนเงินค่ามัดจำเต็มจำนวน
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง
 7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


หมายเหตุ :

 1. กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 20 ท่านขึ้นไปถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด