กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @buynoww คลิกโทร 02-653-2050

One Day Trip นั่งรถไฟเที่ยวหัวหิน

วันเดียว ก็เที่ยวได้! นั่งรถไฟเที่ยวชาย ทะเลหัวหิน แวะขอโชคลาภจาก "ตาไข่"

นั่งรถไฟ (มีแอร์) ไปเช้า-เย็นกลับ ชมทะเลสวยๆ ได้ภายในวันเดียว แวะนมัสการหลวงพ่อทวดและขอโชคลาภจากตาไข่ แวะจิบกาแฟ ณ คาเฟ่ชื่อดัง

Trip Highlight
 • นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ที่จังหวัดนครปฐม
 • นั่งรถไฟชมทะเลสวยๆ ได้ภายในวันเดียว
 • ไหว้สักการะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดห้วยมงคล
 • ขอโชคลาภจาก “ตาไข่” แกะสลักจากไม้ตะเคียนยักษ์อายุมากกว่า 1,000 ปี
 • แวะเช็คอินและถ่ายรูปชิคๆ ที่ Top Seacret Beach Café คาเฟ่เปิดใหม่สไตล์บาหลีริมทะเล

ราคาเริ่มต้น: 1,290 บาท / ท่าน (จากราคาปกติ 1,390 บาท) 
บรรยาย: ภาษาไทย / English
ระยะเวลา: 1 วัน

วันเดินทาง (ทุกวันอาทิตย์)

 • 21 กุมภาพันธ์ 2564 (รฟท. ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยว) 
 • 28 กุมภาพันธ์ 2564 (รฟท. ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยว) 
 • 7 มีนาคม 2564
 • 14 มีนาคม 2564
 • 21 มีนาคม 2564
 • 28 มีนาคม 2564
 • 18 เมษายน 2564
 • 25 เมษายน 2564
 • 16 พฤษภาคม 2564
 • 23 พฤษภาคม 2564
 • 30 พฤษภาคม 2564

*เดินทางแบบหมู่คณะ 9 ท่าน รถไฟที่นั่งปรับอากาศ และ รถตู้ปรับอากาศ

Available in English Language, please click here to download travel itinerary in English

จองทางไลน์ จองทางเฟสบุ๊ค ดาวน์โหลดรายการ

BOOKING

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ โทร. 02 653 2050 / อีเมล sales@buynoww.com / Line Official: @buynoww / Facebook: @buynowtravelworld

โปรแกรมการเดินทาง

 

รายละเอียดการเดินทาง นั่งรถไฟเที่ยวชายทะเลหัวหิน และสวนสนประดิพัทธ์  ไปเช้าเย็นกลับ

นำท่านเดินทางโดยรถไฟ โดยขบวนรถพิเศษนำเที่ยว ขบวนที่ 911 (ไป) 912 (กลับ)

 • 06.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลำโพง) เจ้าหน้าที่คอยให้บริการต้อนรับท่าน

 • 06.30 น. รถไฟออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลำโพง)

 • 07.40 น. ถึงนครปฐม นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ (ให้ท่านได้เดินเลือกซื้อของได้ 40 นาที)

 • 08.20 น. รถไฟออกเดินทางจาก สถานีนครปฐม

 • 10.30 น. ถึง สถานีหัวหิน และออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ไปที่วัดห้วยมงคล

 • 11.00 น. เดินทางถึง วัดห้วยมงคล กราบสักการะขอพร “หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่” เพื่อความเป็นสิริมงคล และ ขอโชคลาภจาก “ไอ้ไข่” หรือ “ตาไข่” ซึ่งแกะสลักจากไม้ตะเคียนยักษ์อายุมากกว่า 1,000 ปี ใหญ่สุดในโลก สูงขนาด 3 เมตร และขนาด 2 เมตร อีก 2 รูป จากจังหวัดแพร่ ท่านใดที่เป็นสายมูต่างต้องรู้จักถึงความศักดิ์สิทธิ์มากมายของไอ้ไข่ "ขอ ได้ ไหว้รับ" โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภ และค้าขาย ยิ่งผู้ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชค จะนิยมมาบนเพื่อขอเลขเด็ด

 

 • 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง

 • 13.30 น. ออกเดินทาง โดยรถตู้ปรับอากาศ ไปที่ Top Seacret Beach Café

  Top Seacret Beach Café
 • 14.00 น. ถึง Top Seacret Beach Café คาเฟ่สุดชิค สไตล์บาหลีริมทะเลหัวหินบรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูปเพียบ นั่งรับลม ชมวิว ดื่มด่ำบรรยากาศท้องทะเล

 • 15.00 น. ออกเดินทางไปสวนสนประดิพัทธ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ (หากมีเวลาแวะชมอุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ 7 พระองค์)

 • 15.15 น. รถตู้ส่งท่านที่สถานี สวนสนประดิพัทธ์ เพื่อขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพฯ

 • 15.30 น. รถไฟออกเดินทางจากสถานีสวนสนประดิพัทธ์

 • 15.39 น. ถึงสถานีหัวหิน

 • 19.25 น. ถึงสถานีกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

------------จบรายการ------------

Available in English Language, please click here to download travel itinerary in English

จองทางไลน์ จองทางเฟสบุ๊ค ดาวน์โหลดรายการ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถไฟ แบบที่นั่งปรับอากาศ ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - สถานีหัวหิน (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
 • รถตู้ ปรับอากาศ ท่องเที่ยวใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี
 • อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ตามรายการ 1 มื้อ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวด
 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


เงื่อนไขการชำระเงิน กรุณาชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังทำการจอง


การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. คณะที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 5. ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


หมายเหตุ :

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไปถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วง New Normal

- มาตรการการให้บริการระหว่างเดินทางบนรถโดยสาร -

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางทางบริษัทฯจะทำการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าทุกท่าน
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้งทางบริษัทฯจะมีมาตรการวัดไข้ตรวจอุณหภูมิและให้ท่านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นรถ
 3. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม.-คค (ทางบริษัทพิมพ์แบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่านเมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้จนท.บริการบนรถ)