ทัวร์รถไฟกาญจนบุรี 1 วัน

วันเดียว ก็เที่ยวได้! นั่งรถไฟเที่ยวกาญจนบุรี

นั่งรถไฟชั้น 2 ที่นั่งปรับอากาศ ไปเช้า - เย็นกลับ เที่ยวน้ำตกไทรโยคน้อย เส้นทางประวัติศาสตร์ ทางรถไฟสายมรณะ ณ วัดพุตะเคียน แวะจิบกาแฟ ณ คาเฟ่ชื่อดัง

Trip Highlight
 • นมัสการองค์ พระปฐมเจดีย์ ที่จังหวัดนครปฐม
 • เที่ยวชมและถ่ายภาพ สะพานข้ามแม่น้ำแคว
 • ชมน้ำตกไทรโยคน้อย ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่เขียวขจี
 • ชมเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ไทย-พม่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่วัดพุตะเคียน
 • แวะเช็คอินและถ่ายรูปชิคๆ ที่ The Village Farm To Café

ราคาพิเศษ: 1,190 บาท / ท่าน (จากปกติ 1,290 บาท) 

บรรยาย: ภาษาไทย / English
ระยะเวลา: 1 วัน

วันเดินทาง

 • 30 สิงหาคม 2563 (Sold out)
 • 6 กันยายน 2563 (Sold out)
 • 13 กันยายน 2563 (Sold out)
 • 4 ตุลาคม 2563 (Sold out)
 • 11 ตุลาคม 2563 (Sold out)
 • 7 พฤศจิกายน 2563
 • 22 พฤศจิกายน 2563
 • 29 พฤศจิกายน 2563

*ออกเดินทางแบบหมู่คณะตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป โดยรถไฟชั้น 2 ที่นั่งปรับอากาศ + รถตู้ปรับอากาศ

Available in English Language, please click here to download travel itinerary in English

จองทางไลน์ จองทางเฟสบุ๊คดาวน์โหลดรายการ

BOOKING

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ โทร. 02 653 2050 / อีเมล sales@buynoww.com / Line Official: @buynoww / Facebook: @buynowtravelworld

โปรแกรมการเดินทาง

ทัวร์รถไฟกาญจนบุรี 1 วัน

โดยขบวนรถพิเศษนำเที่ยว ขบวนที่ 909 (ไป) – 910 (กลับ)

 • 06.30 น. เดินทางจากสถานีกรุงเทพฯ

 • 07.40 น. ถึงนครปฐม นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ / เดินเลือกซื้อของได้ 40 นาที

  พระปฐมเจดีย์
 • 08.20 น. รถไฟออกจากสถานีนครปฐม

 • 09.35 น. ถึง สะพานข้ามแม่น้ำแคว ให้นักท่องเที่ยวชมและถ่ายภาพ สะพานข้ามแม่น้ำแควตามอัธยาศัย (ใช้เวลาอยู่ที่นี่ 25 นาที)

 • 10.00 น. รถไฟออกจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว

 • 11.00 น. เดินทางถึง ถ้ำกระแซ ชมเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สำคัญ ที่ยังเปิดใช้งานจนถึงทุกวันนี้ ถูกสร้างโดยเชลยศึกพันธมิตร เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดเส้นหนึ่ง ลัดเลาะไปตามหน้าผาและป่าโปร่ง ย้อนมิติกลับสู่อดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไม่รู้ตัว

 • 11.30 น. รถไฟถึงสถานีรถไฟน้ำตก และออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ไปที่น้ำตกไทรโยคน้อย แวะพักผ่อน เล่นน้ำตกตามอัธยาศัย

 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นชื่อดัง

 • 13.00 น. รถตู้ออกเดินทางจาก น้ำตกไทรโยคน้อย

 • 13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดพุตะเคียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ "เจดีย์อธิษฐานสำเร็จ"ที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้เมตตาประทานพระบรมสารีริกธาตุแก่วัดนี้ พระครูสุทธิสารโสภิต เจ้าอาวาสวัดพุตะเคียน จึงได้หาที่จะประดิษฐานในที่ๆ เหมาะสม  และได้หารือพร้อมเชิญชวนชาวบ้านร่วมกันสร้างเจดีย์ขึ้นบนหินลอยก้อนใหญ่ จำลองพระธาตุอินทร์แขวนพระเจดีย์องค์สำคัญในรัฐมอญ เป็นศิลปะแบบมอญพม่า ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานสำคัญคู่วัดพุตะเคียนแห่งนี้ และที่พลาดไม่ได้ คือ บริเวณหลังวัดที่ยังคงมีร่องรอยทาง รถไฟสายมรณะที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด มีระยะทางประมาณ 100 เมตร ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแห่งหนึ่งในกาญจนบุรี

 • 14.30 น. รถตู้เดินทางออกจากวัดพุตะเคียน กลับเข้าสู่ตัวเมืองกาญจน์

 • 15.30 น. แวะเช็คอิน และถ่ายรูปชิคๆ ที่ The Village Farm To Café คาเฟ่สุดโมเดิร์นแห่งกาญจนบุรี ที่ตกแต่งบรรยากาศในสไตล์ฟาร์ม (พร้อมบริการเครื่องดื่มเมนูซิกเนเจอร์จากทางร้าน 1 แก้ว)

 • 16.30 น. รถตู้ส่งท่านที่สถานีกาญจนบุรี เพื่อขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพฯ

 • 16.53 น. รถไฟออกเดินทางจากสถานีกาญจนบุรี

 • 19.25 น. ถึงสถานีกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Available in English Language, please click here to download travel itinerary in English

จองทางไลน์ จองทางเฟสบุ๊ค ดาวน์โหลดรายการ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถไฟ แบบที่นั่งปรับอากาศ ชั้น 2 ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - น้ำตก (จ.กาญจนบุรี)
 • รถตู้ ปรับอากาศ ท่องเที่ยวใน จังหวัดกาญจนบุรี ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี
 • อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ตามรายการ 1 มื้อ
 • พิเศษ! เมนูเครื่องดื่มที่ร้านคาเฟ่ ท่านละ 1 แก้ว ตามรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวด
 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)(กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)


เงื่อนไขการชำระเงิน กรุณาชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังทำการจอง


การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วันทำการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 2. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 3. ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้วซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันทีดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


หมายเหตุ :

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 20 ท่านขึ้นไปถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด