พิษณุโลก สุโขทัย ศรีสัชนาลัย บ้านนาต้นจั่น 3 วัน 2 คืน

พิษณุโลก สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 3 วัน 2 คืน

เยือนถิ่นเมืองสองแคว ตามรอยอดีตราชธานีไทย เรียนรู้วิถีชุมชน ณ “บ้านนาต้นจั่น”

Trip Highlight
 • สัมผัสวิถีชุมชนที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น
 • ชมอุทยานประวัติศาสตร์อดีตราชธานีของไทย
 • ลงมือทำพระพิมพ์แบบโบราณ
 • ชมการทำทองสุโขทัยโบราณที่บ้านทองสมสมัยแห่งเดียวในโลก
 • ไหว้พระพุทธชินราชขอพรวัดใหญ่เมืองสองแคว

ราคาเริ่มต้น: 8,900 บาท / ท่าน
บรรยาย: ภาษาไทย
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง: 23-25 ตุลาคม / 5-7, 10-12 ธันวาคม 2563

*เดินทางแบบหมู่คณะ 25 ท่าน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

**ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 18 ท่าน บริษัทจะทำการเปลี่ยนเป็นการเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

จองทางไลน์ จองทางเฟสบุ๊ค ดาวน์โหลดรายการ

BOOKING

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ โทร. 02 653 2050 / อีเมล sales@buynoww.com / Line Official: @buynoww / Facebook: @buynowtravelworld

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1: กรุงเทพฯ - พิษณุโลก – นมัสการพระพุทธชินราช - วัดนางพญา – พระราชวังจันทร์ - สุโขทัย

 • 06.00 น. คณะพบกันที่จุดนัดหมาย (เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งก่อนเดินทาง) โดยเจ้าหน้าที่นำเที่ยวของบริษัทคอยให้การต้อนรับท่าน และ เพื่อความปลอดภัย ความสะอาด ถูกสุขอนามัยในการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าทุกท่านก่อนขึ้นรถ เจ้าหน้าที่จะทำการแจกอุปกรณ์ Safety Hygiene Travel Kit ให้กับทุกท่าน ท่านละ 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับการเดินทาง

 • 06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถบัส ปรับอากาศ จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 25 ที่นั่ง เดินทางสู่ จังหวัดพิษณุโลก มีแวะร้านอาหารในระหว่างทาง อิสระให้ท่านเลือกซื้อทานอาหารเช้า

 • 11.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพิษณุโลก                                                         

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านแพภูฟ้าไทย ร้านอาหารบนแพไม้สักทรงไทยริมแม่น้ำน่าน กับบรรยากาศสบายๆ พร้อมเสิร์ฟเมนูเด็ด ปลาม้าทอดน้ำปลา และเมนูอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

 • บ่าย นำท่านสักการะขอพร “พระพุทธชินราช” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย หรืออาจเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร” พระอารามหลวงชั้นเอกที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเรียกกันติดปากว่า “วัดใหญ่” วัดงามริมฝั่งแม่น้ำน่านแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่ากลางเมืองพิษณุโลก พร้อมชื่นชมของดีมากมายที่หลายคนไม่ค่อยรู้ในวัดแห่งนี้ 

 • นอกเหนือจากพระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ จ.พิษณุโลกแล้ว ยังมีพระพุทธรูปอีกปางหนึ่งที่น่าสนใจ คือ "พระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน" ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถพระเจ้าเข้านิพพาน หรือ วิหารแกลบในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธุาตวรวิหาร มีลักษณะเป็นหีบบรรจุพระบรมศพ ทำด้วยศิลาตั้งอยู่บนแท่นจิตราการ ประดับลวดลายลงรัก ปิดทับด้วยกระจกงดงาม ที่ปลายหีบพระบรมศพมีพระบาททั้งสองยื่นออกมาและบริเวณด้านหน้าและท้ายหีบพระบรมศพมีพระมหากัสสปะเถระ นั่งยองนมัสการพระบรมศพโดยมีพระสาวกรูปอื่นๆ นั่งรายล้อมรอบพระบรมศพ นับเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ของเราทุกคน ที่จะได้มีโอกาสนมัสการโลงบรรจุพระบรมศพที่มีพระบาทของพระพุทธองค์ยื่นออกมารับการนมัสการนอกโลงพระบรมศพ

  วัดใหญ่ พระพุทธชินราช Wat Phra Sri Mahathat Woramahawihan
 • จากนั้นนำท่านชม "วัดนางพญา" เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญในเมืองพิษณุโลกสองแคว สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางวิสุทธิกษัตริย์ (พระวิสุทธิกษัตรีย์พระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) วัดนางพญานั้นมีพระพิมพ์ พระนางพญาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว ซึ่งเล่าลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ พระนางพญาเป็นสุดยอดพระหนึ่งในชุดเบญจภาคีที่ปัจจุบันนั้นหาได้ยากมากๆ มีก็แต่ที่ได้สร้างจำลองขึ้นภายหลัง มีการพบกรุพระเครื่องครั้งแรกใน พ.ศ. 2444 และครั้งหลังเมื่อ พ.ศ. 2497 พระเครื่องนางพญา มีชื่อเสียงทางด้านเมตตามหานิยม โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่เป็นนักปกครองและหัวหน้างาน ต้องดูแลลูกน้องจำนวนมาก โดยจะมีความเชื่อว่าจะทำให้ผู้ใต้ปกครองยำเกรงประดุจนางพญา ซึ่งนอกจากพระนางพญาที่เป็นพระเครื่องแล้ว ภายในอุโบสถของวัดยังมีพระประธาน "สมเด็จนางพญาเรือนแก้ว" เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยปางมารวิชัยลงรักปิดทองทั้งองค์ มีซุ้มเรือนแก้วประดับอย่างงดงาม วัดนางพญาไม่มีพระอุโบสถมีแต่วิหาร นอกจากนี้ยังอีกสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งตั้งในบริเวณวัดนางพญา คือ "รูปหล่อครอบครัวของสมเด็จพระนเรศวร" ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ พลับพลาหทัยนเรศวร์ หากท่านได้มีโอกาสมาเที่ยวเมืองพิษณุโลกแล้ว ขออย่าได้พลาดไปกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัว

   
 • จากนั้นนำท่านสู่ "พระราชวังจันทน์" หรือ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เป็นพระราชวังโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ทางด้านทิศเหนือของเมืองพิษณุโลก เป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราช โดยในขณะนั้นเมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของกรุงศรีอยุธยา กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานพร้อมทั้งประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ.2537 ภายในเป็นอาคารจัดแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระราชวังจันทน์ และพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

    
 • 15.00 น. สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ อำเภอเมือง จ.สุโขทัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

 • 16.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก Le Charme Sukhothai Resort ระดับ 4 ดาว หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • เย็น รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารโรงแรม กับเมนูอาหารไทยประจำสุโขทัย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจในวันถัดไป

   


วันที่ 2: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย– บ้านพระพิมพ์ - บ้านทองสมสมัย – วัดช้างล้อม อ.ศรีสัชนาลัย - บ้านนาต้นจั่น 

 • 05.30 น. นำท่านสู่ วัดตระพังทอง เพื่อ ตักบาตรสะพานบุญ รับรุ่งอรุณสุโขทัย อิสระหาซื้อของใส่บาตร (พระเริ่มบิณฑบาตเวลาประมาณ 06.20 น.) จากนั้นอิสระเดินชมตลาดเช้าตามอัยาศัย สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านกลับที่พัก

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • 08.00 น. เช็คเอาท์จากที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 • 08.20 น. นำท่านนั่งรถรางชม "อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย" ในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส บริเวณพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตร และมีโบราณสถานสำคัญที่น่าชมอีกมากมาย เช่น วัดศรีชุม วัดตระพังเงิน วัดสระศรี วัดศรีสวาย และวัดมหาธาตุ ซึ่งเป็นวัดใหญ่กลางเมืองสุโขทัย มีพระเจดีย์มหาธาตุเป็นองค์ประธาน ล้อมรอบด้วยเจดีย์ต่างๆ มากถึง 200 องค์

   
 • 10.00 น.  จากนั้นนำท่านชม ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์ หรือ "บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์" เป็นศูนย์เรียนรู้รวบรวมพิมพ์พระเมืองสุโขทัยที่ค้นพบ ซึ่งด้านในหอศิลปะพระพิมพ์ มีพิมพ์พระมากถึง 850 แบบ ทั้งที่ขุดพบจากเมืองเก่าสุโขทัยและศรีสัชนาลัย ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองสุโขทัย นอกจากจะเป็นแหล่งสำหรับเรียนรู้รูปแบบและลักษณะทางศิลปะของพระพิมพ์แบบต่างๆ แล้ว พระพิมพ์จำนวนมากเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงศรัทธาและความเชื่อในทางพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของผู้คนในอาณาจักรสุโขทัยเมื่อครั้งอดีต นอกจากนี้ท่านยังจะได้เรียนรู้การเตรียมดิน การ “พิมพ์พระ”และการเผาเพื่อให้ได้พระพิมพ์ดินเผาเนื้อแกร่ง เรียนรู้ด้านประวัติของพระพิมพ์เมืองสุโขทัยและในด้านเทคนิคของการพิมพ์พระ การร่วมทำกิจกรรม “พิมพ์พระ” ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ได้ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ท่านจะได้มีส่วนร่วมในการ “สืบต่อพระพุทธศาสนา” ตามคติโบราณของไทยที่นิยมทำพระพิมพ์ดินเผา และยังสามารถนำพระพิมพ์ของท่านกลับบ้านได้อีกด้วย

   
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4) ร้าน ณโขทัยร้านอาหารไทยรสดั้งเดิม มีห้องแอร์นั่งสบายๆ มีเมนูเด็ดประจำร้านอย่าง ลาบสุโขทัย เสิร์ฟพร้อมเมนูอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมา

 • บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ อำเภอศรีสัชนาลัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

 • 14.00 น. เดินทางถึง “บ้านทองสมสมัย” นำท่านชมเครื่องทองศรีสัชนาลัย อัตตลักษณ์ทองโบราณ หนึ่งเดียวในโลก ทองสุโขทัยนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทองสุโขทัยหรือที่ผู้คนทั่วไปนิยมเรียกกันจนติดปากว่า “ทองโบราณ” ก็คือทองสุโขทัยที่ทำลวดลายเลียนแบบทองโบราณ  โดยใช้ทองเปอร์เซ็นต์สูงถึง 99.99 %  ในการผลิต เป็นงานหัตถศิลป์ที่มีความประณีตงดงาม ได้รับคัดเลือกเป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว

   
 • 15.00 น.  นำท่านแวะชม วัดช้างล้อม ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเป็นวัดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในบรรดาวัดนอกกำแพงเมือง ท่านจะได้พบกับความงามของเจดีย์ประธานทรงลังกาขนาดใหญ่ ที่ฐานเจดีย์ประดับด้วยปูนปั้นรูปช้างครึ่งตัว ยืนหนุนฐานเจดีย์โดยรอบรวมจำนวน 32 รูป การที่นำช้างมาประดับเช่นนี้ อาจมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ในพุทธประวัติว่า ช้างเป็นสัตว์มงคลที่ช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนาไว้ และอาจหมายถึง ช้างที่ช่วยค้ำยันเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ จักรวาลอันเปรียบได้กับเจดีย์ประธาน

 • 16.00 น.  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น บ้านนาต้นจั่นหมู่บ้านที่ ได้รับรางวัล PATA GOLD AWARDS 2012ประเภท Heritage and culture จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Tourism Award 2013 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย ท่านสามารถเช่ารถจักรยานปั่นชมทุ่งนาข้าวถ่ายรูปชมพระอาทิตย์ตก (สะพานเชื่อมทุ่ง)หรือจะนั่งรถอีแต๊กสัมผัสการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน

 • 18.30 น.รับประทานอาหารเย็น (5) เมนูพิเศษเสิร์ฟแบบขันโตก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ดื่มด่ำกับธรรมชาติ บรรยากาศแสนบริสุทธิ์ ณ บ้านนาต้นจั่น หมายเหตุ: กรุณาเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ผ้าเช็ดตัว, ยาสระผม, สบู่อาบน้ำ, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, ไดร์เป่าผม เป็นต้น

 

 


วันที่ 3: บ้านนาต้นจั่น- กรุงเทพฯ                        

 • 06.30 น. ร่วมตักบาตรพระกับชาวบ้าน

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ที่พักโฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น

 • 08.30 น. เชิญชวนทุกท่านร่วมทำกิจกรรมท้องถิ่น สัมผัสภูมิปัญญาชาวบ้านแบบบ้านนาต้นจั่น เช่น ชมวิธีการทอผ้าใต้ถุนบ้านชมวิธีการทำตุ๊กตาบาร์โหน (บ้านตาวงศ์)ชมและชิมผลไม้ตามฤดูกาล ชมวิธีการทำผ้าหมักโคลน และผลิตภัณฑ์จากผ้าหมักโคลน

 • 11.30 น. ชมและทดลองการทำข้าวเปิ๊ปอาหารถิ่นบ้านนาต้นจั่น

 • เที่ยง อิสระรับประทานอาหารเที่ยง เมนูแนะนำ ข้าวเปิ๊ปล้มยักษ์ ใครไม่ได้ทานถือว่ามาไม่ถึง!

   
 • 13.00 น.  เมื่อถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางออกจากบ้านนาต้นจั่น เดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 18.30 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

<<< จบรายการ >>>

อัตราค่าบริการ

ราคา (บาท)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 บาท
เด็กอายุ 3 – 11  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ (ไม่มีเตียงเสริม) 7,400 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

จองทางไลน์ จองทางเฟสบุ๊ค ดาวน์โหลดรายการ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถตู้ปรับอากาศ เดินทางไป-กลับ จากกรุงเทพฯ ตามรายกาพร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี
 • ที่พักในเมืองสุโขทัย 1 คืน ห้อง Superior พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ หรือเทียบเท่า
 • ที่พักในโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น 1 คืน ตามรายการ
 • อาหารตามรายการจำนวน 6 มื้อ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าเข้าอุทยานตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว, ยาสระผม, สบู่อาบน้ำ, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, ไดร์เป่าผม เป็นต้น สำหรับวันที่พักที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก  การเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น, กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท  หลังทำการจอง ภายใน 48 ชม. จึงจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ์
 2. กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนวันเดินทาง

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทคืนเงินค่ามัดจำเต็มจำนวน
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง
 7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไปถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วง New Normal

- มาตรการการให้บริการระหว่างเดินทางบนรถโดยสาร -

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะทำการแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าทุกท่าน
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทฯจะมีมาตรการ วัดไข้ตรวจอุณหภูมิ และ ให้ท่านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นรถ
 3. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัทพิมพ์แบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถ)