กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @buynoww คลิกโทร 02-653-2050

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับ บริษัท บายนาว จำกัด

เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") ดำเนินการโดย บริษัท บายนาว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัดสัญชาติไทย การอ้างอิงถึงคำว่า เว็บไซต์ จะรวมถึงการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ผ่านทางเดสก์ท็อป แล็ปท็อป อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และ/หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเฉพาะเพื่อช่วยลูกค้าในการรวบรวมข้อมูลการเดินทาง ตรวจสอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ทำการจองที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือดำเนินธุรกิจกับผู้ให้บริการด้านการเดินทางโดยไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ คำว่า เรา ของเรา และ t’way GSA จะหมายถึง บริษัท บายนาว จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "t’way") คำว่า “บริษัท บายนาว จำกัด” จะหมายถึง บายนาว คำว่า คุณ หมายถึง ลูกค้าที่เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือทำรายการจองผ่านเราบนเว็บไซต์นี้ หรือผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

เว็บไซต์นี้จะเสนอให้กับคุณโดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และคำบอกกล่าวทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ("ข้อตกลงการใช้งาน") โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานนี้อย่างละเอียดรอบคอบ การเข้าใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ การทำรายการจองผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับการเดินทางบนเว็บไซต์นี้ หรือการติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เท่ากับคุณยอมรับว่าข้อตกลงการใช้งานนี้มีผลบังคับใช้ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งานดังกล่าว โปรดอย่าใช้งานหรือทำรายการจองผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าของเรา บายนาวอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ และการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปจะขึ้นอยู่กับการยอมรับข้อตกลงการใช้งานฉบับปรับปรุง

การใช้เว็บไซต์

โดยถือเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งของการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณรับประกันว่า

 1. คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
 2. คุณมีสิทธิอำนาจตามกฎหมายในการก่อให้เกิดพันธะหน้าที่ตามกฎหมายที่มีผลผูกพัน
 3. คุณจะใช้เว็บไซต์นี้โดยยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้
 4. คุณจะใช้เว็บไซต์นี้เพียงเพื่อดำเนินการจองที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวคุณเองหรือให้บุคคลอื่นซึ่งคุณมีสิทธิอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการให้เท่านั้น
 5. คุณจะแจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงเงื่อนไขการใช้งานที่มีผลบังคับใช้กับการจองที่คุณได้ทำในนามของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงกฎและข้อจำกัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 6. ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ต้องเป็นข้อมูลจริงที่มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นข้อมูลปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ และ
 7. หากคุณมีบัญชีออนไลน์ที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์นี้ คุณจะปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ รวมทั้งจะดูแลและรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของคุณโดยคุณและบุคคลอื่นใดๆ ก็ตามนอกเหนือจากคุณอย่างเต็มที่

เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่ให้ผู้ใดก็ตามเข้าถึงเว็บไซต์นี้และบริการที่เราเสนอเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อตกลงนี้

กิจกรรมต้องห้าม

เนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลราคาและความพร้อมของบริการด้านการเดินทาง) รวมทั้งระบบพื้นฐานที่ใช้ในการจัดหาเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา หรือซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของเรา แม้คุณอาจทำสำเนาแผนการเดินทางของคุณ (และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ได้ในจำนวนที่จำกัดสำหรับสำรองการเดินทางหรือบริการที่จองผ่านเว็บไซต์นี้ แต่คุณตกลงว่าจะไม่ดัดแปลง ทำสำเนา แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาตให้ใช้สิทธิ สร้างงานดัดแปลง ถ่ายโอน หรือขายหรือขายต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากหรือผ่านเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่:

 1. ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 2. ทำการจองผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายต่อ
 3. ทำการจองที่เป็นการเก็งกำไร เป็นเท็จ หรือเป็นการฉ้อโกง หรือการจองเพื่อคาดหวังให้เกิดอุปสงค์
 4. เข้าถึง ติดตาม หรือทำสำเนาเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้โดยใช้โรบอท สไปเดอร์ สเครปเปอร์ หรือระบบอัตโนมัติหรือระบบแมนนวลอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา
 5. ละเมิดข้อจำกัดในโรบอท เอ็กซ์คลูชั่น เฮดเดอร์ (Robot Exclusion Header) บนเว็บไซต์นี้ หรือละเว้นหรือหลีกเลี่ยงมาตรการอื่นๆ ที่ใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้
 6. ดำเนินการใดๆ ที่ตามดุลพินิจของเราเห็นว่าเป็นการสร้างหรืออาจสร้างภาระในระบบพื้นฐานของเราโดยไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป
 7. จัดทำลิงก์เชื่อมตรงไปยังส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเส้นทางการซื้อบริการด้านการเดินทางใดๆ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา หรือ
 8. "เฟรม" "มิเรอร์" หรือรวมส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้เข้ากับเว็บไซต์อื่นใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

หากบายนาวสงสัยว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงการใช้งาน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่คุณทำการจองหลายครั้งบนเว็บไซต์ และบายนาว พิจารณา (ซึ่งดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล) ว่าการจองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขายต่อ) หรือการจองหรือบัญชีของคุณแสดงสัญญาณว่าเป็นการฉ้อโกง ละเมิด หรือกิจกรรมที่น่าสงสัย บริษัท บายนาว จำกัด ก็อาจยกเลิกการจองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือบัญชีของคุณ และปิดบัญชีบายนาวที่เกี่ยวข้อง หากการจองดังกล่าวที่ถูกยกเลิกเป็นการจองที่ไม่สามารถคืนเงินได้ บายนาวขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินให้กับคุณสำหรับการจองที่ยกเลิก นอกจากนี้ เราอาจตรวจสอบยืนยัน (กล่าวคือ ให้อนุญาตล่วงหน้า) บัตรเครดิตของคุณ หากคุณได้ดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการฉ้อโกง บายนาวขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็น และคุณอาจต้องรับผิดจากการสูญเสียที่เป็นตัวเงินต่อบายนาว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าเสียหาย หากต้องการโต้แย้งการยกเลิกรายการจองหรือการอายัดหรือปิดบัญชี โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบายนาว

กฎเกณฑ์และข้อจำกัดสำหรับซัพพลายเออร์

ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมของซัพพลายเออร์จากภายนอกจะมีผลใช้บังคับกับการจองของคุณและการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่คุณเลือกไว้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้อย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณได้ซื้อตั๋วเครื่องบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสายการบินซึ่งซัพพลายเออร์กำหนดไว้ โดยสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์ สายการบินอาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตารางบินของคุณได้โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ คุณต้องรับผิดชอบตรวจสอบเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ก่อนการเดินทางด้วยตัวเอง บายนาวจะไม่รับผิดชอบกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงตารางบินของคุณ หรือการไม่ได้แจ้งให้คุณทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณซื้อประกันภัยการเดินเพื่อคุ้มครองกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการเดินทาง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับแผนการเดินทางของคุณ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อที่กำหนดโดยซัพพลายเออร์จากภายนอกซึ่งคุณเลือกขอรับสินค้าหรือบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินทั้งหมดเมื่อถึงกำหนดชำระ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อจำกัดของซัพพลายเออร์จากภายนอกเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการและการใช้ค่าโดยสาร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการจองของคุณหากไม่ได้รับชำระเงินเต็มจำนวนภายในเวลาที่กำหนด

ผู้จัดหาโรงแรมบางรายอาจกำหนดให้คุณต้องแสดงบัตรเครดิตหรือมัดจำเงินสดเมื่อมีการเช็คอินเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมระหว่างที่คุณเข้าพัก เงินมัดจำดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชำระเงินใดๆ ที่เราได้รับหรือจ่ายให้สำหรับการจองโรงแรมของคุณ

คุณยอมรับว่าซัพพลายเออร์จากภายนอกบางรายที่เสนอบริการและ/หรือกิจกรรมบางอย่างอาจกำหนดให้คุณต้องลงชื่อรับทราบข้อยกเว้นความรับผิดก่อนที่จะเข้ารับบริการและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ซัพพลายเออร์เสนอให้ คุณเข้าใจดีว่าการละเมิดกฎเกณฑ์และข้อจำกัดของซัพพลายเออร์ใดๆ ดังกล่าวอาจส่งผลให้รายการจองของคุณถูกยกเลิก ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการเดินทาง ถูกริบเงินที่คุณชำระสำหรับรายการจองดังกล่าว และ/หรือถูกเราหักเงินจากบัญชีของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับเราเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว

คุณอาจได้รับข้อเสนอเป็นโอกาสในการจองตั๋วเที่ยวเดียวสองใบแทนตั๋วไปกลับใบเดียว ตั๋วเที่ยวเดียวที่ใช้ร่วมกันจะให้อิสระในการเดินทางมากกว่า และสามารถใช้ร่วมกับสายการบินเดียวกันหรือสายการบินต่างรายอื่นๆ ตั๋วเที่ยวเดียวอยู่ภายใต้กฏ ข้อจำกัด และค่าธรรมเนียมในตัว แตกต่างจากตั๋วไปกลับ หากหนึ่งในเที่ยวบินเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน (เช่นการยกเลิกหรือการเปลี่ยนกำหนดการ) ซึ่งทำให้คุณต้องเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนการเปลี่ยนเที่ยวบินที่ไดม่ได้รับผลกระทบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บายนาวยึดมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันของเรา ซึ่งยังใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณเช่นกัน และผนวกรวมเข้าไว้ด้วยการอ้างอิงเพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเรา:

ค่าโดยสารและราคา

ภายใต้ข้อความด้านล่าง คุณยอมรับและยินยอมให้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณถูกเรียกเก็บโดยบริษัท บายนาว จำกัดหรือซัพพลายเออร์ซึ่งคุณได้ทำการจองด้วย (แล้วแต่กรณี) สำหรับราคาการจองบริการการท่องเที่ยวในราคาเต็มขณะทำการจอง ซึ่งรวมถึงราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ บวกอัตราค่าภาษีที่ประเมินและค่าบริการ

ค่าตั๋วเครื่องบินจะได้รับการประกันราคาก็ต่อเมื่อได้ทำการซื้อโดยสมบูรณ์และมีการออกตั๋วแล้วเท่านั้น สายการบินและผู้ให้บริการด้านการเดินทางอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงราคาของตนโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

ในกรณีที่คุณจองที่พัก (ยกเว้นการจองที่พักโรงแรมโดยการชำระเงินล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) คุณตกลงและยอมรับว่าค่าบริการ ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจองของคุณจะสามารถชำระได้โดยคุณให้กับผู้ให้บริการที่พักเมื่อมีการร้องขอจากผู้ให้บริการที่พัก (โดยส่วนมากจะเป็นเวลาเช็คอินหรือเช็คเอาท์จากที่พัก)

ราคาและค่าธรรมเนียมสำหรับสายการบินราคาประหยัดบางแห่งที่ก่อตั้งในต่างประเทศ หรือค่าสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับบางสายการบินอาจอยู่ในสกุลเงินอื่น (เช่น ยูโร (EUR)) ซึ่งเราจะระบุการประมาณค่าในสกุลเงินที่กำหนดไว้โดยปริยายของเว็บไซต์นี้ หรือสกุลเงินที่ต้องการซึ่งเลือกไว้ (หากมี) จำนวนเงินที่แท้จริงซึ่งสายการบินต้นทุนต่ำเรียกเก็บอาจแตกต่างไปเล็กน้อยเนื่องด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันซึ่งใช้โดยผู้ออกบัตรต่างๆ นอกจากนี้ ใบแจ้งของคุณอาจรวมค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินหรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (ซึ่งอาจอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ) ที่เรียกเก็บโดยผู้ออกบัตรของคุณเพื่อประมวลผลการทำธุรกรรม บายนาวไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเหล่านี้และจะไม่รับผิดจากค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมของผู้ออกบัตรที่แตกต่างกันไป

เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับการจองใดๆ ยกเว้นการจองเที่ยวบิน ซึ่งเราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์จากภายนอกที่เกี่ยวข้องอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งคุณจะต้องจ่าย (หากมี) ราคาสำหรับการจองใหม่ของคุณจะเป็นไปตามราคาที่มีผลใช้ในวันที่คุณขอให้เราทำการเปลี่ยนแปลง ราคาเหล่านี้อาจมีจำนวนไม่เท่ากับราคาในเวลาที่คุณได้จองผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจองเที่ยวบิน/โรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้า

คุณยอมรับว่าบริษัทของบายนาวได้เจรจาต่อรองราคาเที่ยวบิน/ห้องพักบางอย่างกับซัพพลายเออร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณอนุญาตให้บายนาวทำการจองสำหรับราคาในการจองทั้งหมด ซึ่งรวมถึงราคาเที่ยวบิน/ห้องพักที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ บวกอัตราภาษีโดยประเมิน ภาษี (หากมี) และค่าบริการ คุณตกลงว่าบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณจะมีการเรียกเก็บโดย GB PRIME PAY เมื่อมีการส่งคำขอการจองของคุณที่คุณให้อำนาจกับบริษัทของบายนาวให้ทำการจองเที่ยวบิน/โรงแรมในนามของคุณ รวมถึงการตกลงเรื่องการชำระเงินกับซัพพลายเออร์

สำหรับการให้บริการจองการเดินทางกับคุณ ค่าบริการที่บายนาวเก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของตนจะแตกต่างกันไปโดยเป็นไปตามจำนวนเงินและประเภทของการจอง

คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองที่เกิดขึ้นกับคุณ เที่ยวบิน/โรงแรมบางแห่งจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกหลังจากที่ทำการจองแล้ว ตามที่ระบุอยู่ในกฎเกณฑ์และข้อจำกัดสำหรับการจอง คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการจองเที่ยวบิน/โรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าของคุณ

คุณไม่สามารถจองห้องพักทางออนไลน์ได้เกิน 8 ห้องสำหรับโรงแรม/วันที่เข้าพักเดียวกัน หากทางเราตรวจสอบพบว่าคุณได้จองห้องพักมากกว่า 8 ห้องรวมกันในการจองแยกกัน เราอาจยกเลิกการจองของคุณและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากมี หากท่านได้จ่ายมัดจำที่ไม่สามารถคืนได้ มัดจำของท่านจะถูกริบ หากคุณต้องการจองห้องพัก 9 ห้องขึ้นไป คุณจะต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเป็นกลุ่มของบายนาวทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +66 2 653 2050 หรือโดยการกรอกแบบฟอร์มการเดินทางเป็นกลุ่มทางออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเป็นกลุ่มของเราจะศึกษาคำขอของท่านและติดต่อท่านเพื่อดำเนินการจองให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจถูกขอให้ลงนามในสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือจ่ายมัดจำที่ไม่สามารถคืนได้

การชำระเงินและค่าธรรมเนียม

ในกรณีที่การชำระเงินของคุณได้ทำในเวลาที่มีการจอง บริษัทที่รับการชำระเงินดังกล่าวและเรียกเก็บเงินจากบัตรการชำระเงินของคุณจะเป็น บริษัท โกลบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 184/27, ฟอรั่ม ทาวเวอร์, ชั้น 12 , ถนนรัชดาภิเษก, แขวงห้วยขวาง, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย และรับการชำระเงินดังกล่าวในนามของผู้ให้บริการการเดินทาง

ธนาคารและบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหลายแห่งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมกับเจ้าของบัญชีในกรณีที่บริษัทผู้ออกบัตรและร้านค้า (ตามที่กำหนดโดยแบรนด์ของบัตร (เช่น Visa, MasterCard, American Express)) ตั้งอยู่คนละประเทศกัน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใดๆ จะกำหนดโดยธนาคารหรือหน่วยงานอื่นที่ประมวลผลการทำธุรกรรมนั้นๆ เท่านั้น ผู้ออกบัตรอาจใช้ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นค่าบริการที่เรียกเก็บจากบัญชีของเจ้าของบัตร ซึ่งหมายความว่าจำนวนเงินที่ระบุอยู่ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณอาจแตกต่างจากจำนวนเงินที่แสดงอยู่ในหน้าข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินสำหรับการจองที่ทำบนเว็บไซต์นี้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้หรืออัตราแลกเปลี่ยนใดๆ ที่ใช้กับการจองของคุณ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

จุดหมายปลายทางของการเดินทาง

คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าประเทศ และจัดเตรียมเอกสารการเดินทางของคุณให้พร้อม เช่น หนังสือเดินทางและวีซ่า (เดินทางผ่าน ธุรกิจ ท่องเที่ยว และประเภทอื่นๆ) และเป็นไปตามข้อกำหนดการเข้าประเทศอื่นใด บริษัท บายนาว จำกัดไม่ได้มีความรู้เป็นพิเศษเกี่ยวกับข้อกำหนดการเข้าประเทศหรือเอกสารการเดินทาง เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อห้าม การแจ้งเตือน ประกาศ และข้อแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการเดินทางที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะจองการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ

หนังสือเดินทางและวีซ่า: คุณต้องปรึกษาสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อมูลในเรื่องนี้ ข้อกำหนดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และคุณควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนที่จะทำการจองและออกเดินทาง เราจะไม่มีความรับผิดใดๆ หากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินหรือเข้าประเทศเนื่องจากข้อผิดพลาดของคุณในการถือหนังสือเดินทาง วีซ่า หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยสายการบิน หน่วยงาน หรือประเทศใดๆ รวมถึงประเทศที่คุณอาจเพียงแต่เดินทางผ่าน ซึ่งรวมถึงจุดแวะพักทั้งหมดที่เครื่องบินลงจอดแม้ว่าคุณจะไม่ได้ออกจากเครื่องบินหรือสนามบินเลยก็ตาม

สุขภาพ: การฉีดวัคซีนที่แนะนำสำหรับการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และคุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับคำแนะนำการฉีดวัคซีนล่าสุดก่อนที่คุณจะออกเดินทาง คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนที่แนะนำ รับยาที่แนะนำทั้งหมด และทำตามคำแนะนำของแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ

โดยการเสนอการจองสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางในจุดหมายปลายทางต่างประเทศใดๆ เอ็กซ์พีเดียไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเป็นสิ่งที่แนะนำหรือไม่มีความเสี่ยง และเอ็กซ์พีเดียจะไม่รับผิดในค่าเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว

การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด รวมถึงข้อผิดพลาดในการกำหนดราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท บายนาว จำกัด ไม่ได้รับประกันความถูกต้อง และขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดจากข้อผิดพลาดใดๆ หรือความไม่ถูกต้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและคำอธิบายของโรงแรม การเดินทางโดยเครื่องบิน การล่องเรือ รถยนต์ และผลิตภัณฑ์และบริการการเดินทางอื่นๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคา ภาพถ่าย รายการสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั่วไป และอื่นๆนอกจากนี้ บายนาวขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาใดๆ บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือการจองซึ่งเกิดขึ้นโดยมีราคาที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ หากทำได้ เราจะเสนอโอกาสให้คุณรักษาการจองของคุณไว้โดยใช้ราคาที่ถูกต้อง หรือเราจะยกเลิกการจองของคุณโดยไม่มีค่าปรับ บายนาวไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใดๆ ที่จะต้องให้บริการการท่องเที่ยวแก่คุณในราคาที่ไม่ถูกต้อง (ต่ำกว่าแม้ว่าหลังจากที่คุณจะได้รับการยืนยันการจองแล้วก็ตาม

การให้คะแนนโรงแรมที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้จะมีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น และบริษัท บายนาว จำกัด ไม่ได้รับประกันความถูกต้องของการให้คะแนน บริษัท บายนาว จำกัด ไม่ได้รับประกันถึงความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ บริษัท บายนาว จำกัด อาจทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้

สายการบิน โรงแรม และซัพพลายเออร์อื่นๆ ที่จัดให้มีผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือบริการอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้คือผู้รับจ้างอิสระ และไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของบริษัท บายนาว จำกัด จะไม่ต้องรับผิดจากการกระทำ ข้อผิดพลาด การละเว้น การรับรอง การรับประกัน การฝ่าฝืน หรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ใดๆ ดังกล่าว หรือจากการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากกรณีเหล่านี้ บริษัท บายนาว จำกัด จะไม่รับผิดจากต้นทุน ค่าใช้จ่าย การเรียกร้องสิทธิ หรือค่าเสียหายที่เกิดจากบริการใดๆ ในการทำให้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นกลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการย้ายที่พัก โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ บริษัท บายนาว จำกัด ไม่มีความรับผิดและจะไม่คืนเงินในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก การจองเกินจำนวนที่มี การประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของบุคคลดังกล่าว และบุคคลเหล่านี้จะไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเว้น ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง หรือการดำเนินการของรัฐบาลหรือหน่วยงานใดๆ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัท บายนาว จำกัด จะไม่ต้องรับผิดจากค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับการที่คุณเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวข้องกับความล่าช้าหรือการไม่สามารถเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่คุณอาศัยความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึง ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ หรือกรณีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะมีที่มาจากทฤษฎีความประมาทเลินเล่อ สัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเด็ดขาด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรืออื่นๆ และแม้ว่าบริษัท บายนาว จำกัด หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับ บริษัท บายนาว จำกัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบุคคลเหล่านั้นจากการเรียกร้องสิทธิ มูลฟ้อง ข้อเรียกร้อง การเรียกคืน การสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าปรับ โทษปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมทางบัญชีตามสมควร ซึ่งหยิบยกขึ้นโดย

1. คุณหรือในนามของคุณที่เกินกว่าความรับผิดที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ

2. โดยบุคคลภายนอกโดยเป็นผลมาจาก:

2.1 การที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้หรือเอกสารต่างๆ ที่อ้างอิงไว้ในที่นี้

2.2 การที่คุณละเมิดกฎหมายใดๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก หรือ

2.3 การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้

รีวิว ความคิดเห็น ภาพถ่าย และเนื้อหาอื่นๆ ที่ส่งมา

เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ  โปรดทราบว่าการส่งเนื้อหามายังเว็บไซต์นี้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์นี้ หรือโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงรีวิวโรงแรม ภาพถ่าย วิดีโอ คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวความคิด หรือเนื้อหาอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันซึ่งมีอยู่ในเนื้อหาที่ส่งมาใดๆ ก็ตาม (เรียกรวมกันว่าเนื้อหาที่ส่ง) ก็เท่ากับว่าคุณให้ บริษัท บายนาว จำกัด ได้รับสิทธิที่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีค่าสิทธิ ไม่จำกัดระยะเวลา สามารถถ่ายโอนได้ สามารถเพิกถอนได้ และสามารถให้ช่วงสิทธิได้อย่างสมบูรณ์เพื่อ (ก) ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข ปรับ แปล แจกจ่าย เผยแพร่ สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องจากเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวและแสดงต่อสาธารณะและใช้งานเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวทั่วโลกในสื่อใดๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในตอนนี้หรือคิดค้นขึ้นหลังจากนี้ และ (ข) ใช้ชื่อที่คุณส่งโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งดังกล่าว คุณตกลงและยอมรับว่าบริษัทของเอ็กซ์พีเดียอาจเลือกที่จะบอกที่มาของความเห็นหรือรีวิวของคุณ (ตัวอย่างเช่น การระบุชื่อและบ้านเกิดของคุณในรีวิวโรงแรมที่คุณส่ง) ตามดุลพินิจของเรา นอกจากนี้ คุณยังให้สิทธิกับบริษัท บายนาว จำกัด ที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิของคุณหรือของบริษัท บายนาว จำกัด ในเนื้อหาที่ส่งโดยการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ คุณสละ "ธรรมสิทธิ" ใดๆ และทั้งหมดโดยชัดแจ้ง (รวมถึงสิทธิในการได้รับการบ่งชี้ของผู้สร้างสรรค์หรือสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน) ซึ่งอาจมีอยู่ในเนื้อหาที่คุณส่ง และตกลงว่าคุณจะไม่คัดค้านการที่เรา หุ้นส่วนของเอ็กซ์พีเดีย หรือหุ้นส่วนหรือผู้ได้รับอนุญาตใดๆ ของเราเผยแพร่ ใช้ ดัดแปลงแก้ไข ลบ หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่คุณส่ง เราจะไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดในเนื้อหาที่ส่งใดๆ ซึ่งคุณเป็นผู้โพสต์หรือส่ง เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องโพสต์ความเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิตามดุลพินิจของเราโดยเด็ดขาดในการพิจารณาว่าความเห็นใดจะได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าส่งเนื้อหาใดๆ ให้เรา   

คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อความของเนื้อหาที่คุณส่งมาแต่เพียงผู้เดียว (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบทวิจารณ์ที่โพสต์ในเว็บไซต์นี้) คุณจะต้องไม่โพสต์หรือส่งข้อความจากหรือไปยังเว็บไซต์นี้ หากเป็น (i) ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามก อนาจาร หรือข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิในชื่อเสียงและ/หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ (ii) ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ทางการค้า (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขอเงินทุน การโฆษณา หรือการทำการตลาดสินค้าหรือบริการใดๆ) (iii) ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการละเมิด ใช้ในทางที่ผิด หรือฝ่าฝืนสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก และ (iv) ข้อความใดๆ ที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยพิจารณาจากผลประโยชน์สาธารณะ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสามัคคีกลมเกลียวในชาติ หรือกรณีอื่นใดที่กฎหมายที่ใช้บังคับห้ามไว้ คุณจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวจากค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อจำกัดที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว หรือความเสียหายอื่นใดที่เป็นผลมาจากการที่คุณโพสต์เนื้อหาลงเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าเอ็กซ์พีเดียอาจใช้สิทธิของตน (เช่น ใช้ เผยแพร่ ลบ) ในเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งโดยไม่มีการบอกกล่าวให้คุณทราบ หากคุณส่งรีวิวมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับโรงแรมเดียวกัน เฉพาะรายการล่าสุดที่คุณส่งเท่านั้นที่จะเข้าข่ายการนำไปใช้  

ในบางครั้ง บริษัท บายนาว จำกัด อาจเสนอสิ่งจูงใจให้กับลูกค้าเพื่อให้เขียนรีวิว (กล่าวคือ คูปองส่วนลด/การเข้าร่วมการจับของรางวัล และอื่นๆ) เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่รีวิวจะต้องเป็นกลางและเที่ยงตรง สิ่งจูงใจเหล่านี้จะมีให้กับลูกค้าโดยไม่คำนึงว่ารีวิวโรงแรมจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ  

บริษัท บายนาว จำกัด ไม่ได้เรียกร้องสิทธิในความเป็นเจ้าของ ความเกี่ยวข้องหรือการลงนามรับรองภาพถ่ายใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้ส่งมาผ่านเว็บไซต์ของเรา  

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท บายนาว จำกัด ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น  เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว หรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว  นอกจากนี้ เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์ใดก็ตามที่คุณเลือกหรือซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่คุณดาวน์โหลด (ไม่ว่าจะมาจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น) จะปราศจากรายการอย่างเช่นไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน ข้อบกพร่อง และรายการอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นการทำลาย การที่เราสร้างไฮเปอร์ลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ นั้น มิได้แสดงนัยถึงการสนับสนุนเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ดังกล่าว หรือความเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ดังกล่าว

ซอฟต์แวร์ที่จัดไว้ให้บนเว็บไซต์นี้

ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ บริษัท บายนาว จำกัด จัดไว้ให้สำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ ("ซอฟต์แวร์") หรือผ่านร้านค้าแอพพลิเคชันมือถือของคุณ การใช้งานของซอฟต์แวร์ดังกล่าวของคุณจะเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงผู้ใช้งาน หากมี ซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมอยู่กับซอฟต์แวร์ ("ข้อตกลงการใช้งาน")  คุณไม่สามารถติดตั้งหรือใช้ซอฟแวร์ใดๆ ที่มาพร้อมกับหรือมีข้อตกลงการใช้งานได้ เว้นแต่คุณจะยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานเสียก่อน  สำหรับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่จัดไว้ให้สำหรับการดาวน์โหลดบนเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ได้มาพร้อมกับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เราให้คุณซึ่งเป็นผู้ใช้ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัด เป็นการเฉพาะตัว ไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถถ่ายโอนได้ในการดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชันมือถือ เพื่อเข้าดูและใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลที่จัดไว้ให้ภายในแอพพลิเคชันมือถือ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและความพร้อมในการจัดหาบริการด้านการเดินทาง) โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และไม่ได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัส HTML และตัวควบคุม Active X ทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้จะเป็นของบริษัท บายนาว จำกัด และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าว ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจได้รับโทษอย่างหนักทั้งทางแพ่งและอาญา  ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด

โดยไม่เป็นการจำกัดต่อข้อกำหนดข้างต้น การทำสำเนาหรือการทำซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นเพื่อทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อไปนั้น เป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด  ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการรับประกันตามข้อกำหนดในข้อตกลงการใช้งานเท่านั้น

อุปกรณ์มือถือของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แอพพลิเคชันมือถือทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณจะต้องรับผิดชอบในการจัดการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์ของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และจะต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ให้บริการของคุณอาจเรียกเก็บกับคุณจากการที่แอพพลิเคชันมือถือมีการส่งและรับข้อมูล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริการรับส่งข้อมูลข้ามแดน (Data Roaming)) ตามที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา แอพพลิเคชันมือถือจะโอนข้อมูลจำนวนเล็กน้อยโดยอัตโนมัติโดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติ รวมถึงวิธีที่คุณใช้แอพพลิเคชันมือถือ เนื้อหาใดที่คุณเข้าถึง และข้อผิดพลาดหรือปัญหาทางเทคนิคซึ่งแอพพลิเคชันอาจพบเจอในขณะที่กำลังมีการใช้แอพพลิเคชัน โดยการใช้แอพพลิเคชันมือถือ เท่ากับคุณยอมรับ ตกลง และยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์และข้อความแสดงเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เป็นของ ©2019 บริษัท บายนาว จำกัด สงวนลิขสิทธิ์

โลโก้ Buynow เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน บริษัท บายนาว จำกัด จะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากไซต์ที่ บริษัท บายนาว จำกัด ดำเนินการ

หากคุณทราบถึงการละเมิดแบรนด์ของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาหาเราที่  sales@buynoww.com (เราจะจัดการกับประเด็นเรื่องการละเมิดแบรนด์เฉพาะตามที่อยู่อีเมลนี้เท่านั้น)

การยกเลิกบัญชี

บริษัท บายนาว จำกัด ได้บังคับใช้นโยบายที่จะบอกเลิกสมาชิกหรือเจ้าของบัญชีที่ถือว่าเป็นผู้ละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในพฤติการณ์ที่เหมาะสมโดยเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท บายนาว จำกัด แต่เพียงผู้เดียว บริษัท บายนาว จำกัด ยังอาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบอกเลิกบัญชีของผู้ใช้ใดๆ ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท บายนาว จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะได้มีการละเมิดเกิดขึ้นซ้ำหรือไม่ หากคุณเชื่อว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกเป็นผู้ละเมิดซ้ำซาก โปรดให้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับเราในการตรวจสอบยืนยันว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกดังกล่าวเป็นผู้ละเมิดซ้ำซากในเวลาที่คุณกรอกหนังสือบอกกล่าว

หนังสือแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ

หากคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่เราจัดไว้ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณ (หรือตัวแทนของคุณ) อาจส่งหนังสือแจ้งให้เราทราบ (ทางอีเมลที่  sales@buynoww.com) ซึ่งจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ โปรดทราบว่าทางเราจะไม่ดำเนินการตามคำร้องเรียนของคุณหากคำร้องเรียนนั้นไม่ได้กรอกอย่างถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ การเขียนข้อความเท็จในหนังสือแจ้งอาจถือเป็นความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (มาตรา 63) และ/หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อื่นๆ และอาจทำให้คุณต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

 1. การระบุอย่างชัดเจนถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่คุณกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด
 2. การระบุอย่างชัดเจนถึงเนื้อหาที่คุณกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิบนเว็บไซต์ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งทางออนไลน์ของเนื้อหานั้น เช่น ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ละเมิดหรือการระบุลักษณะที่มีการอ้างอิงหรือเชื่อมโยงผู้ใช้ไปยังเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ ตามที่ได้กล่าวหาเรา
 3. ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 4. หากคุณกำลังดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวรายนั้น
 5. ข้อความที่ระบุว่าคุณเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของหรือผู้ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวสำหรับลิขสิทธิ์ในงานที่ระบุข้างต้น
 6. ข้อความที่ระบุว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่กล่าวอ้างว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย และเป็นการคัดลอกงานอันมีลิขสิทธิ์โดยละเมิดตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 7. ข้อความที่ระบุว่าคุณต้องการให้เราเอาเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิออกหรือปิดการเข้าใช้งานเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิดังกล่าว
 8. ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลในการแจ้งมีความถูกต้องแม่นยำ
 9. ลายมือชื่อของคุณ

หนังสือแจ้งเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ควรส่งถึงเราตามที่อยู่หรืออีเมลดังต่อไปนี้

Buynow Company Limited 
2002 Two Pacific Place 20th Floor, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 อีเมล:
sales@buynoww.com (เราจะจัดการกับประเด็นเรื่องการละเมิดแบรนด์เฉพาะตามที่อยู่อีเมลนี้เท่านั้น) 

หนังสือคัดค้าน

หากเนื้อหาที่คุณโพสต์ถูกถอดออก เราจะดำเนินการขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้คุณทราบภายในเวลาที่เหมาะสม และส่งสำเนาการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เราดำเนินการให้แก่คุณ ในการตอบสนอง คุณอาจยื่นหนังสือคัดค้านทางแฟกซ์หรือไปรษณีย์ปกติที่ระบุรายการที่แสดงไว้ทางด้านล่าง คุณอาจต้องการหาที่ปรึกษาทางกฎหมายก่อนที่ดำเนินการดังกล่าว การเขียนข้อความเท็จในหนังสือแจ้งอาจถือเป็นความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (มาตรา 63) และ/หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อื่นๆ และอาจทำให้คุณต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้ในหนังสือคัดค้านของคุณ

 1. การระบุเนื้อหาที่ถูกเอาออกหรือปิดใช้งาน และตำแหน่งที่ตั้งที่เนื้อหานั้นปรากฎบนเว็บไซต์ก่อนที่จะถูกเอาออกหรือปิดใช้งาน โปรดระบุที่อยู่ URL ด้วยหากทำได้
 2. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
 3. ข้อความที่ระบุว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่กล่าวอ้างว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ถูกเอาออก หรือการเข้าใช้งานเนื้อหานั้นถูกปิดใช้งาน เนื่องจากข้อผิดพลาดหรือการระบุที่ไม่ถูกต้อง หรือว่าเนื้อหานั้นไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด
 4. ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งมีความถูกต้องแม่นยำ
 5. ลายมือชื่อของคุณ

ส่งข้อความที่เขียนขึ้นไปยังที่อยู่หรืออีเมลดังต่อไปนี้

Buynow Company Limited 
2002 Two Pacific Place 20th Floor, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 
อีเมล:sales@buynoww.com (เราจะจัดการกับประเด็นเรื่องการละเมิดแบรนด์เฉพาะตามที่อยู่อีเมลนี้เท่านั้น)